Zaanstad “Open haard uit”

Zaanstad: Open haard uit; Dagblad Zaanstreek, november 2006

Zaanstad: Open haard uit

Zaanstad – De gemeente gaat het stoken van open haarden en allesbranders afraden. Die twee soorten kachels leveren een fikse bijdrage aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Het is een van de 21 maatregelen die Zaanstad neemt in de strijd tegen slechte lucht.

Het voornaamste luchtprobleem dat Zaanstad heeft is een teveel aan fijnstof. Een direct aanwijsbare oorzaak is er niet. In de Zaanstreek is de achtergrondconcentratie hoger dan in andere gebieden. Bij het verbeteren van de luchtkwaliteit staat de gemeente twee doelen voor ogen. Het eerste is de gezondheid van de inwoners en het tweede is het voorkomen van oponthoud in de woningbouw omdat de normen worden overschreden. Om dat doel te bereiken richt Zaanstad zich op het autoverkeer, als een van de belangrijke veroorzakers van fijnstof.

In die categorie vallen maatregelen die om andere redenen al op de plank lagen, zoals het aanleggen van de Zuidelijke Randweg en het terugbrengen van het aantal gemeentegebouwen door een nieuw stadhuis te bouwen. Met die twee worden onnodige autokilometers in de stad voorkomen. Ingewikkelder is het bijvoorbeeld om het eigen wagenpark schoner te maken. Dat heeft nogal wat gevolgen, zoals bijvoorbeeld de noodzaak van een aardgasvulpunt. Voor onderzoek naar de mogelijkheden is 60.000 euro nodig. Het beter laten doorstromen van het verkeer is minstens zo ingewikkeld. Of zoiets kan en of het rendement oplevert wordt ook onderzocht. Evenals naar het voorkomen van omrijden in de hoofdroutes. Verder valt er milieuwinst te boeken als op de snelwegen langzamer gereden wordt. Een vraag van die strekking is al naar verkeer en waterstaat gestuurd. Ook kunnen milieueisen gesteld worden in de afspraken met de streekvervoerders. Maar dat kan pas vanaf 2011.