Houtrookvervuiling en jouw gezondheid

[Vertaling]
Na meer dan 25 jaar onderzoek zijn australische en internationale gezondheidsexperts het er over eens dat winter houtrookvervuiling van huishoudens onze gezondheid schaadt. Het is eveneens goed gedocumenteerd dat houtrook veel van dezelfde kankerverwekkende chemicaliën bevat die ook in tabaksrook gevonden worden. Terwijl overheden ons wettelijk beschermen tegen de schadelijke effecten van tabaksrook, wordt er weinig gedaan om ons te beschermen tegen de vele giftige chemicaliën die worden aangetroffen in houtrook van huishoudens die iedere winter onze buurten vult.
 

Woodsmoke Pollution and Your Health

[Origineel]
After more than 25 years of research Australian and international health experts agree that domestic winter woodsmoke pollution is harming to our health. It is also well documented that woodsmoke contains many of the same cancer causing chemicals found in tobacco smoke. While governments have legislated to protect us from the harmful effects of tobacco smoke little is being done to protect us from the many toxic chemicals found in domestic woodsmoke that fills our neighbourhoods every winter.

[Bron]
YouTube: Woodsmoke Pollution and Your Health  (Houtrookvervuiling en jouw gezondheid)