Wat kunt u doen bij overlast van houtrook…….

Wat kunt u doen bij overlast van houtrook…….

Bij de Gemeente een klacht indienen blijft een goede mogelijkheid om er ooit vanaf te komen. Dat de rook van uw buren bij u naar binnen komt moet uiteindelijk gestopt worden op welke wijze dan ook.

Of bekijk deze video;

U kunt er bij de Gemeente iets proberen te doen om van de hinder van Houtrook af te komen op basis van artikel 7.22
VOORBEELD BRIEF AAN GEMEENTE
 • Onverminderd het bij of krachtens dit besluit of de Wet milieubeheer bepaalde is het verboden in, op of aan een bouwwerk of op een open erf of terrein voorwerpen of stoffen te plaatsen, te werpen of te hebben, handelingen te verrichten of na te laten of werktuigen te gebruiken, waardoor:

 1. a. op voor de omgeving hinderlijke of schadelijke wijze rook, roet, walm of stof wordt verspreid;
 2. b. overlast wordt of kan worden veroorzaakt voor de gebruikers van het bouwwerk, het open erf of terrein;

 3. c. op voor de omgeving hinderlijke of schadelijke wijze stank, stof of vocht of irriterend materiaal wordt verspreid of overlast wordt veroorzaakt door geluid en trilling, elektrische trilling daaronder begrepen, of door schadelijk of hinderlijk gedierte, dan wel door verontreiniging van het bouwwerk, open erf of terrein, of
 4. d. instortings-, omval- of ander gevaar wordt veroorzaakt.

Meld ook uw klacht aan diverse instanties. Hoe meer klachten hoe beter.
Het is heel makkelijk het zijn simpele automatische systemen waar dat kan je bent een paar minuten mee bezig. KLIK HIER

 

Kunt u andere buren ook zo ver krijgen om te klagen, dan zal dat zeker helpen. U zult echter goed gedocumenteerd moeten zijn en zéér aanhoudend!

Bij vakantieparken/campings kunt u nazien wat de parkvoorwaarden hierover zeggen. Indien de parkvoorwaarden officieel gewijzigd zijn, is het goed om chalet-in-nieuw-zeeland---kleinerna te zien of dat zo maar kan. Op Park 22 waar ik zelf een chalet heb (daar mag geen hout gestookt worden) zijn de parkvoorwaarden een onderdeel van de koopcontracten. Die parkvoorwaarden kunnen alleen gewijzigd worden indien alle bewoners daarvoor tekenen.

 

 • Dat de houtrook ongezond is, kunt u op onze websites www.houtrook.nl of alsmede op www.houtrookvrij.nl terugvinden in vele rapporten. Dat fijnstof PM2.5 dat in hoge mate voorkomt in Houtrook kankerverwekkend is en slecht voor de longen is overigens gevoeglijk bekend. Kijkt u maar naar de discussies over het verkeer. U kunt ook op Google de woorden Houtrook en gezondheid intoetsen of Woodsmoke en Health en u krijgt 1001 voorbeelden.
 • Taartdiagram Fijnstof 10-12-2013Houtrook bevat vele giftige stoffen o.a. fijnstof PM2.5 en benzeen dat kanker kan veroorzaken. U zult ongetwijfeld regelmatig artikelen in de krant of uitzendingen op TV zien waarin gesproken wordt over fijnstof veroorzaakt door het verkeer. Dat zelfde spul zit in hogere mate in houtrook. Zie de grafiek in de bijlage.

Hieronder vindt u de nodige informatie, want ondertussen brengen uw buren uw gezondheid in gevaar.

 • Uw buren vinden het de gewoonste zaak van de wereld dat zij hout stoken en willen er vermoedelijk niets van horen, dat men overlast aandoet en de gezondheid van anderen in gevaar brengt.
 • Voor klachten kunt u nu in ieder geval bij de Gemeente terecht afdeling Handhaving en eventueel bij de Milieudienst. De milieudienst werkt echter in de meeste gevallen alleen bij klachten over bedrijven.
 • Het is verstandig officiële klachten in te blijven dienen omtrent de stankoverlast en omtrent de voor uw gezondheid gevaarlijke stoffen, waaronder fijnstof PM2.5. In de bijlage ook grafieken waarmee u de Gemeente kunt laten zien dat er van Houtrook meer fijnstof vrij komt dan van het verkeer. Dan weet men in ieder geval waar u het over heeft. Bekijkt u alles op uw gemak. U zult er veel aan hebben. Ook is het belangrijk belangenverenigingen te informeren omtrent uw specifieke klachten over Houtrook, zoals Longfonds en bij de Vereniging Leefmilieu kunt u een klacht indienen. Daar wordt jaarlijks een rapport van gemaakt voor het Ministerie.

Flyer van de Vlaamse Millieu Beweging (https://www.vmm.be/lucht/pak)  laat zien wat de grootste vervuiler is.
PAK’s en Fijnstof Altijd handig om mee te sturen naar gemeenten of politiek.

Deze belangenverenigingen hebben ook weer contacten met de politiek.

image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De politiek kijkt helaas slechts schoorvoetend naar de hinder van Houtrook. Mevr. S. van Veldhoven (D66) stelde vragen aan Staatssecretaris Mansveld van het Ministerie van I & M omtrent dit onderwerp en er zijn twee participatiebijeenkomsten geweest, waar ook wij bij aanwezig waren. Het snijdt echter nog geen hout, terwijl men de mond vol heeft over het verkeer. Den Haag zegt dat het iets voor de Gemeente is en de Gemeenten verwijzen naar Den Haag. Er komt echter door veel media-aandacht en moeite die o.a. door ons wordt gedaan behoorlijk schot in de houtrooksituatie. Kort geleden is er nog een congres over Houtrook geweest in Bilthoven van de VVM.

In principe kunt u bij hinder of overlast de Gemeente aanspreken op basis van het Bouwbesluit 7.22 punt 1a.

Daar staat het volgende:

Onverminderd het bij of krachtens dit besluit of de Wet milieubeheer bepaalde is het verboden in, op of aan een bouwwerk of op een open erf of terrein voorwerpen of stoffen te plaatsen, te werpen of te hebben, handelingen te verrichten of na te laten of werktuigen te gebruiken, waardoor:

 1. op voor de omgeving hinderlijke of schadelijke wijze rook, roet, walm of stof wordt verspreid;

 2. overlast wordt of kan worden veroorzaakt voor de gebruikers van het bouwwerk, het open erf of terrein;

 3. op voor de omgeving hinderlijke of schadelijke wijze stank, stof of vocht of irriterend materiaal wordt verspreid of overlast wordt veroorzaakt door geluid en trilling, elektrische trilling daaronder begrepen, of door schadelijk of hinderlijk gedierte, dan wel door verontreiniging van het bouwwerk, open erf of terrein, of

 4. instortings-, omval- of ander gevaar wordt veroorzaakt.

Het kost veel moeite, doch het is mogelijk om geheel of gedeeltelijk van de rookterreur af te komen.

Stookverbod binnen twee weken. Gemeente Soest (Particulier of bedrijf een wereld van verschil in handhaving) (PDF)Soest Handhaving Houtrook 4-3-2014

tnoTNO Overlast houtkachel met hoogte van de rookafvoer en meer informatie. Rapport TNO definitief

 • Hier in Breukelen heb ik de Gemeente Breukelen en na de fusie Gemeente Stichtse Vecht behoorlijk onder druk gezet.
 • Na behoorlijk wat soebatten en nadat de Gemeente 2x bij mijn achterbuur op bezoek geweest is, is er uiteindelijk een brief van de Gemeente uitgegaan naar de achterbuur, waarin staat dat hij rekening met mij moet houden, waarna anders een stookverbod zal volgen. Een dreigement. Sinds deze brief wordt er niet meer de hele dag gestookt. Het liefst zou ik er natuurlijk helemaal van af willen. Daar werken we nog aan.
 • In deze periode van klachten heb ik de laatste 2 jaar steeds foto’s en filmpjes naar de Gemeente gezonden om te laten zien wat er gebeurde.

Schoorsteen-2 Drama

Breukelen

Steeds weer afwisselend de gezondheid erbij gehaald en de stank in slaapkamer en andere ruimtes in huis. Die filmpjes maakten wel indruk bij de Gemeente.

 

Ook heb ik diverse stukjes in de krant gehad over dit onderwerp, waarbij ik er voor gezorgd heb, dat die stukjes ook bij de betreffende personen van de Gemeente terecht kwamen. Ik denk wel een stuk of 15-20 verhaaltjes. Ze konden mij niet vergeten. Ook de wethouder heb ik geïnformeerd. Het kost soms buitensporig veel moeite om de Gemeente in beweging te krijgen.

Hoogte rookgas afvoer pijp open haarden en houtkachels.

BRON:(Brandweer Zuid-Holland)

ScreenShot015

 

FIJNSTOFMETING/FIJNSTOFMETER

DC1700

Fijnstometer

Het aantal dagen met een daggemiddelde PM10 concentratie boven de 50 µg/m3 is na de eerste maanden van dit jaar in Leiden al op 35 uitgekomen*. Voor fijn stof (PM10) is in de Europese richtlijn luchtkwaliteit (2008/50/EG) als grenswaarde onder andere een dagnorm vastgelegd van 50 µg/m3 die niet meer dan 35 keer per jaar mag worden overschreden. (RIVM) Wanneer u in een wijk waar een aantal houtkachels branden liggen de waardes veel hoger dan de 50 ug die als grenswaarde wordt gesteld. Piekwaardes van >150 ug zijn geen uitzondering. (Voor het nog schadelijke fijnstof (PM2,5) liggen deze waardes hoger. Plus de andere chemische stoffen die bij houtstoken vrijkomen zoals BENZEEN worden niet vermeld)

Fijnstof is dat gevaarlijk?

Het is terecht dat u zich daar zorgen over maakt. Het is niet alleen uitermate vervelend indien de rook van de buren in uw huis komt, het is ook gevaarlijk voor uw gezondheid en van uw gezinsleden. De hoeveelheid fijnstof kunt u meten met een Dylos fijnstofmeter. Zie http://www.fijnstofmeter.com/

Waarden die worden gemeten zijn veelal veel hoger dan men verwacht en ver boven de normen. Op onze website vindt u er voorbeelden van. Fijnstofmeting huis gedupeerde

De hoeveelheid fijnstof rond om uw woning kunt u meten met een Dylos fijnstofmeter.
U kunt fijnstofmeters huren of kopen.

Bij aankoop kunt u korting krijgen, maar dan moet u eerst contact opnemen met Stichting Houtrook Vrij zij helpen u dan verder.
info@houtrookvrij.nl

Meer info: http://www.fijnstofmeter.com/

Hoe gebruik ik de fijnstofmeter

Fijnstofmeter gebruik met demo.

Stookverboden/Juridisch advies

Er zijn wel gemeentes die daadwerkelijk stookverboden hebben opgelegd. U vindt ze op de website www.houtrook.nl en op www.houtrookvrij.nl. Op deze laatste website kunt u zich ook aanmelden voor regelmatige informatie.

In zijn algemeenheid helpt het ook om een brief naar het Ministerie van I & M te sturen. Die zijn momenteel met deze materie bezig. Het ministerie van Volksgezondheid kunt u om de oren slaan met het rapport van de WHO. Zie in de bijlage een verkorte Nederlandse vertaling.

Indien brieven aldaar binnen blijven komen, dan zal er wellicht (hopelijk)in de toekomst beleid komen.

Ook is het goed uw regionale GGD te informeren. De Gemeente vraagt daar soms om advies. Het is goed als u daar dan al bekend bent.

Met de vele algemene zorgwekkende artikelen die de laatste maanden in de krant kwamen, is het wellicht makkelijker geworden om de gemeente te overtuigen. Op www.houtrook.com vindt u veel informatie.

Lukt het niet zelf met de Gemeente dan zou u kunnen overwegen via de Rechtsbijstandsverzekering de zaak aanhangig te maken.

Als u een advocaat wilt gebruiken, adviseer ik u te gaan naar Habitat advocaten. Die hebben de nodige ervaring met Houtrook en zijn even als wij ook participant bij overleg met het Ministerie van I & M.

Met een advocaat wordt alles natuurlijk VEEL sneller behandeld.

Advocaat Meruma Advies recht en jurisprudentie overlast houtstook MGM definitief maart 2013
(PDF file)

Dagboeken bijhouden en bewijs verzamelen.

Kijk maar eens rond op de sites en kijk eens naar de filmpjes.

Begin maar meteen met zelf ook filmpjes en veel foto’s te maken. Die heeft u straks nodig.

Maak ook een lijst van de overlast per dag. Desnoods 4x per dag. Hoe meer u heeft des te meer kans van slagen.

Zo’n lijst kan er als volgt uitzien.

 • Dinsdag 20-1-2015 11.00 uur. De stank van de houtkachel van onze buurman, hangt alweer enkele uren over ons huis. Het stinkt in de keuken en in de huiskamer. Het lijkt wel of ik last van astma krijg. Ik hoest mijn longen uit mijn lijf.
 • Dinsdag 20-1-2015 16.00 uur. Ik kom terug van boodschappen doen, stap uit de auto en meteen is er weer die indringende stank van houtrook. Het is natuurlijk niet alleen die stank. Wij maken ons ook zorgen om onze gezondheid.
 • Dinsdag 20-1-2015 21.00 uur. Weer die stank van Houtrook. Mijn ogen jeuken er van.  Moet ik nu alweer naar die Opticrom oogdruppels grijpen om de irritatie weg te nemen?
 • Woensdag 21-1-2015 12.00 uur. Het begint muf te ruiken bij ons in huis. Door de vele rook die wij proberen buiten te houden, zijn wij genoodzaakt alle roosters dicht te houden. Wij moeten nodig ventileren. Men zegt dat ventileren noodzakelijk is voor een goed binnenklimaat. We zitten al een uur te kijken of die rook even stopt, zodat wij de ramen open kunnen zetten. Het stinkt alweer enkele uren.
 • Donderdag 22-1-2015, zelfs om 08.30 op de fiets naar mijn werk wordt ik alweer op diverse plaatsen geconfronteerd met houtrook. Ik probeer mijn adem in te houden, doch moet toch weer onbedaarlijk hoesten.

En zo gaat u verder en dat zouden andere buren die last hebben ook moeten doen met hun eigen woorden.

17-maart-2015

 

Doet u daar de windkaarten  bij van buienradar.nl. Die kunt u opslaan op uw computer met de datum en tijd erbij. Dat helpt bijzonder goed met name indien de windkracht minder is dan 3. In principe is dat tegen de stookvoorschriften.

In de bijlage ook de laatste brief van onze Gemeente aan de stoker met de dreiging van een stookverbod. Indien u die ergens voor gebruikt, maak dan alle namen even zwart/onleesbaar. En nog een brief van de Gemeente Soest. Dat betrof echter een winkel en dan komt de milieudienst in actie, die wel meteen zorgt dat er iets gebeurt.

Het is niet alleen uitermate vervelend indien de rook van de buren in uw huis komt, het is ook gevaarlijk voor uw gezondheid en van uw gezinsleden. 

 

De markt van houtkachels en aanverwante toestellen groeit met >30.000 stuks per jaar en ze komen overal. Bovendien worden die kachels steeds meer gebruikt. Het wordt dus de hoogste tijd dat er iets gaat gebeuren.

ggd
Overigens kan het ook geen kwaad bij de regionale GGD klachten neer te leggen. Niet dat zij iets kunnen doen, doch zij adviseren weer aan de Gemeenten in hun regio. Hoe meer klachten, hoe eerder zij in uw voordeel zullen adviseren.

(Henke Groenwold en Fred Woudenberg werken bij de GGD Amsterdam) Zij hebben een heel mooi verslag gemaakt waar duidelijke uitspraken in gedaan worden. Klik hier

 

media

 

1vBekijkt u ook de uitzending van 1-Vandaag over de hinder van Houtrook. U kunt die ook aan de Gemeente doorsturen. Dan kan men zien wat houtrook voor hinder veroorzaakt. Ook hieronder een link naar een uitzending van Radio 1 en van 1-Vandaag.

 

 

Directeur Longfonds over houtrook.

AVROTROS RADAR laat gedupeerde aan het wordt. Later heeft de gedupeerde de zaak gewonnen van de stoker.

1VanDaag Radio Actie in Amersfoort tegen de openhaard

Gezellig voor de open haard, of buiten in de tuin bij de vuurkorf. In Amersfoort komt daar binnenkort een einde aan. Een meerderheid van de gemeenteraad is voor de aanpak van houtrookproblemen. Ze willen dat het college van BenW regels gaat opnemen in een Algemene Plaatselijk Verordening om overlast van houtkachels uit te bannen. We […]

Onderzoek naar houtrook RADIO 1

Radio 1 over open haard en houtkachel de voor en tegens

Houtkachels en open haarden o zo gezellig wordt er dan meteen gezegd, maar er is een keerzijde. Net als andere dingen die leuk en gezellig zijn zoals roken, drinken en meer is te veel slecht. Omdat houtstoken zo populair is geworden en er per jaar 30.000  houtkachels bijkomen wordt de luchtkwaliteit lokaal steeds slechter.  Houtrook […]

Radio 1 over fijnstof uit houtrook en BBQ

Dit interview is naar aanleiding van het recente rapport van WHO over aantal doden tgv luchtverontreiniging ( veel groter aantal dan men dacht). Longarts Rooyakkers noemt 5 oorzaken van fijnstof waaronder fijnstof veroorzaakt door particulieren : hoofdzakelijk veroorzaakt door het toegenomen houtstoken!! Dat dit BEHOORLIJK AANZIENLIJK bijdraagt aan de totale hoeveelheid fijnstof in Nederland!!! Fijnstof […]

CANVAS BELGIË

 

(Nieuwsblad België) Meer fijnstof dan auto.

 

Onze bijdrage voor 1Vandaag

 

Laat ons weten hoe het verder gaat.
jos merksMet vriendelijke groeten,
Jos Merks
info@houtrook.nl

Documenten:

Houtrook bestaat uit. (Giftige stoffenlijst)

Astma Fonds Verklaring Houtrook  PDF

Brief Gemeente aan stoker Miltenburg  PDF

Gezond Binnenmilieu  PDF

Raad van State Stookverbod  PDF

WHO-rapport maart 2015 Vertaling PDF

Emissieoorzaken Benzeen 7-11-2014 PDF

Emissieoorzaken Fijn Stof PM2.5 7-11-2014 PDF

Brief B&W Breukelen 17 febr 2010 DOC

Brief B&W Breukelen 30 november 2010 DOC

Brief B&W Stichtse Vecht 16 januari 2011 DOC

Brief B&W Stichtse Vecht 31 januari 2011 DOC