Wat is roet?

Kenniscentrum InfoMil Onder de noemer ‘roet’ wordt normaal gesproken de combinatie van koolstof en koolstofverbindingen verstaan, die primair vrijkomen bij de verbranding van fossiele brandstoffen, biomassa en biobrandstof. Roet bestaat uit de volgende fracties: Elementair koolstof (EC). Dit betreft een … Meer lezen over Wat is roet?