Wat is roet?

Kenniscentrum InfoMil

Onder de noemer ‘roet’ wordt normaal gesproken de combinatie van koolstof en koolstofverbindingen verstaan, die primair vrijkomen bij de verbranding van fossiele brandstoffen, biomassa en biobrandstof. Roet bestaat uit de volgende fracties:
Elementair koolstof (EC). Dit betreft een fractie die puur uit koolstof bestaat. Deze komt voornamelijk vrij uit een onvolledige verbranding van brandstoffen, zoals biomassa, biobrandstof of fossiele brandstoffen (met name diesel). Deze fractie wordt in buitenlandse literatuur ook wel geduid als black carbon.
Organisch koolstof (OC). Dit betreft een verzameling van koolwaterstoffen, zoals die (o.a.) bij (onvolledige) verbranding vrij komen. Het kan dan bijvoorbeeld onverbrande brandstofrestanten betreffen, vluchtige organische stoffen (VOS), vluchtige aromaten, etc.

In deze fracties kan nog verder onderscheid worden gemaakt. Zo zijn er bepaalde fracties organisch koolstof die ultraviolet en zichtbaar licht absorberen, waardoor ze bijdragen aan het broeikaseffect.
sulfaat_gebonden_aan_roetAfbeelding: sulfaat geadsorbeerd aan roet

Elementair koolstof kent als eigenschap dat ze het volledige spectrum aan zonlicht kan absorberen, wat het broeikaseffect versterkt. Daarnaast adsorberen verschillende chemische componenten, waaronder organisch koolstof, eenvoudig aan elementair koolstof. Het betreft dan onder andere de componenten in OC die de gezondheid schade kunnen toebrengen, zoals vluchtige aromatische koolwaterstoffen. Gerapporteerde meetwaarden voor roet worden vaak weergegeven als de fractie elementair koolstof.

Broeikaseffect

Roetdeeltjes behoren tot de aerosolen. Over het algemeen hebben aerosolen een verkoelend effect op de atmosfeer. Aan de fractie elementair koolstof in roet is echter een negatief effect toegekend. Volgens Amerikaans onderzoek heeft roet als broeikasgas een beduidend sterker effect dan CO2. Daarentegen is het in verhouding tot CO2 slechts korte tijd in de atmosfeer aanwezig, gemiddeld slechts enkele weken.

Volg ons of kom in contact met gedupeerden door houtrook. U bent niet de enige die uitgerookt wordt!!!!!
close