Waddenvereniging

Waar vuur is, is rook
De redactie van (Bron) WADDEN dacht aan chocolademelk en vrolijk dansende vlammetjes in de haard. Vorige week plaatsten we een berichtje dat je haardhout kon ophalen bij Staatsbosbeheer. Een oplettende lezer wees erop dat er ook een zwarte kant aan het gezellige haardvuur zit.

“Er is al decennia lang (wetenschappelijk) onderzoek gedaan naar houtrook en het is bewezen dat het nog veel carcinogener is dan tabaksrook. Houtrook bevat veel PM 2,5. Dat zijn fijnstofdeeltjes die zo klein zijn dat ze door alle kieren van onze huizen heen gaan (dus het sluiten van ramen en deuren heeft géén zin) en rechtstreeks onze longen ingaan waar ze ontstekingsreacties en op termijn zelfs longkanker kunnen veroorzaken. Google anders maar eens op “houtrook” en/of “woodsmoke” en u zult zien dat we hier met een serieus milieu- en gezondheidsprobleem te maken hebben. Er is in Nederland zelfs een speciaal netwerk houtrook in het leven geroepen om hier paal en perk aan te stellen.”

Als voorvechter van een schoon milieu hadden we niet alleen moeten denken aan de haard, maar ook aan de schoorsteen…

“Waddenzee, kraamkamer voor vissen.”