Vuurhaarden, gezellig of gevaarlijk?

Vuurhaarden, gezellig of gevaarlijk?

teesing-logo

BRON

Events
Een sfeer makende open haard of houtkachel voor de gezelligheid, de warmte en de geur van houtrook. Nederland telt naast vuurkorven veel meer dan één miljoen hout gestookte installaties. Mensen zijn zich echter niet bewust van de schadelijke effecten van houtrook door de giftige gassen die vrijkomen. Houtrook is een van de grootste fijnstof veroorzakers in Nederland voor zowel PM10 als PM2.5.  Zie de grafiek.

Veel mensen ademen onbewust veel houtrook en fijnstof in. Mensen met luchtweg problemen ondervinden hier direct de nadelige gevolgen van. Vooral in Nederland, het meest dichtstbevolkte land in Europa, wordt er onvoldoende gemeten. Fijnstof PM2.5 komt diep in je longen en vergroot de kans op longkanker, andere ziektes en vroegtijdige sterfte.

Metingen PM2.5

In een aflevering van “Het Groene Oosten” is er binnenshuis fijnstof (PM2.5) gemeten bij een open haard (De Europese norm voor fijn stof PM2.5 is m.i.v. 2015 maximaal 25 µg/m3):
Na een uur stoken werd er 56 µg/m3 gemeten.
Bij een vuurkorf zelfs 217 µg/m3

Fijnstof is kankerverwekkend

Uit onderzoek blijkt dat bij elke stijging van 5 µg(microgram) PM2.5 per kubieke meter de kans op longkanker toeneemt met 18%. Bij elke toename van 10 µg PM10 per kubieke meter stijgt de kans met 22%. Zelfs bij concentraties lager dan de normen van de EU (Max. 40 µg PM10 / 25 µg PM2.5) is langdurige blootstelling aan fijnstof kankerverwekkend.

Fijnstof-Houtrook-grafiek

4568ad358dffa71e4f9e19a2280862f3_f1303