Vragen van het 2e kamerlid S. van Veldhoven (D66)

defaultVragen van het lid Van Veldhoven (D66) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over bijdrage aan luchtvervuiling door houtkachels (ingezonden 6 september 2013).

 

 

Houtrook.nl was uitgenodigd voor een gesprek met 2e kamerlid S. van Veldhoven van D66

Onze complimenten aan mw S. van Veldhoven, want eindelijk wordt er een keer geluisterd naar alle klachten en bewijzen dat houtrook <> fijnstof slecht is voor mens en dier.
Gezelligheid kent zijn prijs en dat is niet onze gezondheid zoals VVD raadslid J. van Es uit Zeewolde

Vraag 1

Bent u bekend met de website www.houtrook.nl ?
Vraag 2

Deelt u de zorgen die worden geuit op deze website over de risico’s van houtrook? Kunt u uw mening toelichten?
Vraag 3

Bent u tevens bekend met het onderzoek «De bijdrage van houtverbranding aan PM10 en PM2.5 tijdens een winterperiode in Schoorl, Nederland»?1
Vraag 4

Hoe beoordeelt u de bevindingen uit dit rapport dat houtrook lokaal voor bijna 1/3 kan bijdragen aan de hoeveelheid PM10 in de lucht en voor zelfs 39% aan de hoeveelheid PM2,5 in de lucht? Kunt u aangeven in hoeverre volgens u houtrook bijdraagt aan de hoeveelheid PM2,5 en PM10 in de lucht?
Vraag 5

Indien het niet bekend is in hoeverre houtrook bijdraagt aan de hoeveelheid fijn stof in de lucht, bent u bereid dit te onderzoeken? Zo nee, waarom niet?
Vraag 6

Klopt het dat houtverbranding van toenemende invloed is op de PM10- en op de PM2,5-concentraties in Nederland, door toename van houtverbrandingsinstallaties? Zo nee, waarom niet?
Vraag 7

Gezien de bijdrage van houtrook aan de hoeveelheid fijn stof in de lucht, en gezien de toename van deze invloed door de groei van het aantal houtverbrandingsinstallaties, bent u van mening dat houtrook een probleem vormt? Zo nee, waarom niet?
Vraag 8

Bent u op de hoogte van maatregelen die in onder andere België, Duitsland, Groot-Brittannië en Frankrijk zijn genomen om houtrookemissie door huishoudens te verminderen, zoals een stimuleringsregeling voor de aankoop van houtkachels met een lagere uitstoot, het uitfaseren van oude en/of slechte kachels, het verspreiden van informatie over correct gebruik van kachels, of het instellen van een stookverbod in drukbevolkte gebieden met een hoge luchtverontreiniging?
Vraag 9

Bent u van mening dat het raadzaam is om zulke maatregelen ook in Nederland in te voeren? Kunt u uw mening toelichten?

 

Antwoord; PDF http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/09/27/beantwoording-kamervragen-van-het-lid-van-veldhoven-d66-over-bijdrage-aan-luchtvervuiling-door-houtkachels/beantwoording-kamervragen-van-het-lid-van-veldhoven-d66-over-bijdrage-aan-luchtvervuiling-door-houtkachels.pdf