Voorbeeldbrief gemeenten en politiek

Hierbij de voorbeeld brief.
Foto’s kunt u bij  houtrook.nl opvragen of beter voeg je eigen foto’s bij het document van de rook situatie in jouw gemeente. Informatie op de site is er genoeg te vinden.
Je kunt de brief met cc naar elke partij sturen.
Hoef je maar 1 x te klikken 😉

 

Beste, heer.mevrouw

Graag wil ik uw aandacht vragen voor een onderwerp dat wellicht gevoelig ligt als het gaat om de sfeer die sommige mensen ervaren, doch dat overgevoelig ligt voor de omwonenden die getroffen worden door de negatieve effecten. (indien van toepassing) Na 4 gedwongen verhuizing door houtstoken (zie foto’s in bijlage) is voor mij de grens bereikt. Ik wil u dan in een korte brief proberen duidelijk te maken dat houtstoken niet in woonwijken kan.

Dat betreft de rook afkomstig van open haarden, houtkachels en aanverwante toestellen. Zie www.houtrook.nl .

 

Door de vele reclame die wordt gemaakt direct en indirect alsmede door de hoge energieprijzen heeft er de laatste jaren een explosieve groei plaats gevonden in het gebruik van hout voor verwarming van woningen.

Er zijn er maar weinigen die er over nadenken wat dat betekent voor het milieu en voor de directe omgeving. De uitstoot van PM2,5 is extreem groot (>41%) en zeer lokaal. Dus als je naast een houtstoker woont heb je een groot probleem. Woon je in een wijk waar geen houtkachels zijn is er minder aan de hand. Nu kun je in Lelystad nergens meer veilig wonen verklaarde de gemeente!!!! Ik kan dus nergens meer wonen zonder de geur van houtrook.

Houtrook geeft een belangrijke uitstoot van voor de gezondheid gevaarlijke stoffen en is de grootste vervuiler als het gaat om bijvoorbeeld fijnstof PM2.5.

Als het om het verkeer gaat is er alle aandacht. Over houtrook hoor je nooit iets terwijl de uitstoot van houtrook groter is dan van het verkeer. Zie de grafieken in de bijlage.

Aangezien er in WOONPLAATS sprake is van veel laagbouw, is de overlast navenant groot. Is er landelijk sprake van inmiddels 1 op de 5 huishoudens waar gebruik gemaakt wordt van een houtgestookt toestel, in WOONPLAATS zal het al gauw oplopen naar 1 op 4 of 1 op 3 van huizen van waaruit de lucht onnodig wordt vervuild en de gezondheid van de buren ernstig wordt bedreigd.

Volgens het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) heeft maar liefst 10% van de bewoners van Nederland ernstige hinder van Houtrook.

Zie: http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=03783&D1=6-10&D2=0&D3=a,!0-2,!4&HD=110116-1306&HDR=G2&STB=T

Dat is niet mis.

Meer dan een miljoen mensen in Nederland heeft astma, COPD of een andere longaandoening, waarvan vele extra medicijnen moeten gebruiken door deze onnodige luchtvervuiling.

Als men er verder over nadenkt blijkt het bijzonder vreemd dat dit stoken van hout ongehinderd kan plaats vinden.

In het open veld mag een boer zijn afvalhout niet verbranden, terwijl niemand er direct last van heeft. In een woonwijk kan een bewoner ongehinderd zijn gang gaan met buren in de directe nabijheid.

Roken mag bijna nergens meer. Daar worden boetes voor uitgedeeld ter voorkoming van meerokers die hinder van rook ervaren en in hun gezondheid worden bedreigd. Rook kan immers longziekten veroorzaken en schade aan hart en bloedvaten.

Bij asbest is hetzelfde gebeurd. Waar dit product 40-50 jaar terug overal gebruikt werd voor isolatie, wegverharding en zelfs als kookplaatje bij oma op het gasfornuis, verschijnen nu mannen in maanpakken als er ergens asbest wordt aangetroffen en worden bewoners geëvacueerd.

Vergelijkbare stoffen komen vrij uit houtrook en wij stoken er lustig op los. De meeste stokers trekken zich nergens iets van aan. Als het maar brand. Nat hout (2-6 maal meer uitstoot), smoort zijn kachel als het te heet wordt (4x meer uitstoot) en stopt er ook van alles in, zelfs geverfd en geïmpregneerd hout, als het maar niets kost. Foto’s vindt u op www.houtrook.nl .pagina Jiskefik

Het ministerie van I & M vindt dat het een lokaal probleem is. Lokaal (bij de Gemeente dus) ontbreekt echter de kennis en de moed om er iets aan te doen en kijkt daarom de andere kant op.

Eigenlijk is het van de zotte. Kijk eens naar energie in zijn algemeenheid.

20 miljard subsidie wordt er de komende jaren uitgegeven om in zee windmolenparken te plaatsen. De energie moet schoner. Bij de kolencentrales in Delfzijl en elders ketenden mensen zich vast omdat men het milieu niet met verbrandingsgassen wil belasten. Er wordt energiebelasting ingesteld op ons schone aardgas en op de elektra om alle kosten van de subsidies te kunnen financieren.

En de vervuiler met zijn luchtvervuilende houtstook, die betaal veel minder, terwijl dor zijn toedoen het milieu extra wordt belast.

En de buren van de houtstoker? Die zitten in de stank en worden overspoeld met kankerverwekkende lucht.

Wat gaat u hier aan doen?

Uw berichten zie ik met belangstelling tegemoet en zou graag met u in gesprek komen. Ook over andere onderwerpen, want politiek interesseert me. Ik heb veel ideeën hoe het beter kan in WOONPLAATS. Ook al zijn we het niet eens een gesprek doet altijd wonderen dan een paar letters. Als bijlage een paar foto’s, GGD brief, emissie uitstoot houtstoken !OVERHEID! grafiek… de praktijk deze zomer…………..kortom er is elke dag wel houtrook te ruiken hier in de Wijk waar je woont!!!!

Met vriendelijke groet,

NAAM ADRES MAIL