Vooral houtrook verspreidt hoge concentraties PAK’s, BaP en fijnstof PM2.5 in bebouwde kom

Vooral houtrook verspreidt hoge concentraties PAK’s, BaP en fijnstof PM2.5 in bebouwde kom

De afgelopen dagen is er veel onrust ontstaan over PAK’s in rubbergranulaat op kunstgrasvelden. Aanleiding was een documentaire van Zembla aangaande de gezondheidschadende effecten van deze rubberenkorrels in kunstgrasvelden. Hoge concentraties aan PAK’S zoals Benzo-a-Pyreen hebben reprotoxische en kankerverwekkende effect. Ook Houtrook bevat hoge concentraties aan PAK’s, BaP en fijnstof PM2.5. Naast de stankoverlast blijkt houtstook ook verschillende gezondheidschadende effecten te hebben.

Houtstook

Van houtrook is in verschillende onderzoeken bewezen dat zijn schadelijke stoffen bevatten. Houtrook is zelfs zo schadelijk voor de gezondheid dat het in de bebouwde kom verboden zou moeten worden. Ook de PAK’s uit houtstook kunnen kankerverwekkend zijn. Verantwoord hout stoken beperkt de gezondheidsrisico’s en de milieubelasting. Toch zijn vele houtstokers niet goed op de hoogte van wat verantwoord stoken is. Vooral mensen met gevoelige luchtwegen, zoals longpatiënten of mensen met astma, kunnen veel te lijden hebben van rook en (onzichtbare) verbrandingsgassen.

Onrust rubberkorrels

De onrust over de rubberkorrels zou de katalysator moeten zijn  om ook houtstook binnen de bebouwde kom aan te pakken. Zo zouden buurtgenoten van houtstokers de mogelijkheid moeten krijgen rook- en stankoverlast van houtkachels en open haarden te melden bij een onafhankelijke stichting die op hun beurt een gemeenteambtenaar op de hoogte stelt. Waarna een onafhankelijke meting kan worden uitgevoerd om de overlast vast te leggen en eventueel maatregelen te kunnen nemen.

Overlast

Bij overlast van de open haard of houtkachel van uw buren moeten mensen nu contact opnemen met de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente waarin ze wonen. De gemeente kan optreden tegen mensen die op een hinderlijke manier rook, stank of roet verspreiden.

Schone lucht

Een ‘task force’ schone lucht kan gemeenten adviseren omtrent maatregels en handhaving houtstook. De Stichting Houtrookvrij kan helpen met tips, advies en informatie. Krijg je gezondheidsklachten door de stookoverlast, meld dit dan ook bij de GGD en bij de verenigingLeefmilieu.

Bron: Stichting Houtrookvrij

Laat een reactie achter


OPMERKING - U kunt dit gebruikenHTML tags en attributen:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>