Vlaamse houtkachel uit bij ongunstig weer.

Door Eric Bracke BRUSSEL –

In Vlaanderen heerst commotie over een komend verbod op brandende houtkachels bij ‘windstilte en mist’. De maatregel maakt deel uit van het Luchtitkwaliteitsplan dat de Vlaamse minister van leefmilieu Schauvliege vorige week vrijdag bekendmaakte. Het goede nieuws, dat de luchtkwaliteit in Vlaanderen er flink op is vooruitgegaan, raakte daardoor helemaal ondergesneeuwd. Het plan om via het gemeentelijke politieregiement het gebruik van houtkachels (houtrook) bij ongunstig weer te verbieden, zette kwaad bloed. „Pure regelneverij”, zegt Peter Cornelis, een 53-jarige leerkracht uit  Oost-Vlaamse Wateren. Zijn vrienden aan de tap vallen hem bij. „Welke regeltjes gaan ze nog uitvinden? Tot in je huis komen ze controleren.” De maatregel is een van de vele uit het Luchtkwaliteitsplan om de uitstoot van fijnstof te beperken tijdens de wintermaanden. Want in tegenstelling tot de fors gedaalde uitstoot van cfk’s en zware metalen, blijven fijnstof en stikstofdioxide een probleem. „We meten vandaag een kwart minder fijnstof dan in 1997″, zei Philippe D’Hondt van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) bij de presentatie van het plan in Aalst. „Maar dat neemt niet weg dat de grenswaarde voor fijnstof op te veel dagen van het jaar wordt overschreden.” Vlaanderen voldoet niet aan de Europese normen voor fijnstof. De voornaamste schuldigen zijn de industrie in de havengebieden, de overdrijvende vervuiling vanuit het Ruhrgebied en het autoverkeer. Maar in de winter dragen ook houtkachels bij aan een verhoogde uitstoot van fijnstof. Volgens de minister zijn ze goed voor zeven procent van het totaal. Om die vervuiling te beteugelen, komt er een ontwerppolitiereglement dat de Vlaamse gemeenten moeten aannemen. Daarin is sprake van een ‘verbod op het verbranden in houtkachels bij windstilte en mist’. „Maar dat verbod geldt alleen als er smogalarm is”, zegt Patrick Verstuyft, woordvoerder van de minister.

Bron: Gooi en Eemlander 22 dec 2011