Vlaams alarm voor houtstook bij windstil weer

Niemand wil ziek worden door wat hij inademt.

In Vlaanderen komt een stookalarm bij windstil weer, om risico's van houtstook voor de gezondheid van mensen te beperken. Dat is ook in Nederland hard nodig, vindt het Longfonds. Niemand wil ziek worden door wat hij inademt.

De ongezonde rook van houtvuur is een "serieuze verontreiniging" van de lucht die mensen inademen: tot kankerverwekkend en giftig. Iedereen loopt een risico bij houtstook, ook de stoker zelf. Vooral kwetsbare groepen zoals mensen met een longziekte, ouderen en kinderen, krijgen eerder gezondheidsklachten door houtrook: meer benauwdheid, veel hoesten of een verslechterde longfunctie. Bij hoge blootstellingen kunnen de klachten lang aanhouden, ook als het vuur uit is. Bescherming ontbreekt, ook wettelijk.

STOOK GEEN HOUT

Gedupeerden stuiten op onbegrip en onkunde, wat leidt tot uitzichtloze situaties. De verklaring van het Longfonds over de risico’s van houtstook kan mensen helpen in hun gesprek met de buren. Met een miljoen houtkachels en een duurzaam imago van houtstook zal het probleem in Nederland toenemen. Het Longfonds adviseert om geen hout te stoken en pleit voor strengere maatregelen om gezondheidsschade te voorkomen.

STOOKALARM EERSTE STAP

Juist lokaal, waar gestookt wordt, is het risico hoog. Vooral op windstille dagen, als de rook in de buurt blijft hangen. Op zulke dagen geldt in Vlaanderen het stookalarm. Ook in Nederland zoeken gemeenten naar maatregelen, zoals in Nijmegen, Amersfoort, Den Haag en Leeuwarden. Het stookalarm bij windstil weer en mist is hard nodig. Net als strengere regelgeving én handhaving voor kachels, brandstof en rookgasafvoer.