Roetuitstoot auto: NEE. Roetuitstoot houtkachels: JA

Het autoverkeer heeft voor een groot gedeelte nog enige noodzaak, terwijl het stoken van hout een onnodig overblijfsel is uit de Middeleeuwen en zonder enig probleem direct vervangen kan worden door het veel schonere aardgas.
 
Bij het stoken van hout komen verschillende voor de gezondheid gevaarlijke stoffen vrij, waaronder het kankerverwekkende fijnstof PM2.5, roet en benzeen.

Houtrook of Verkeer

 
Het verkeer is in de praktijk een van de belangrijke onderwerpen die aangepakt worden om met name fijnstof terug te dringen.
 
Wat ons echter verbaast is dat er geen enkel woord terug te vinden is over het fenomeen Houtrook, terwijl Houtrook als bron voor fijnstof PM2.5 groter is dan het autoverkeer en veel makkelijker is te stoppen of verminderen.
 
 

 

 
 
Voor informatie verwijzen wij u naar de overheidswebsite emissieregistratie.nl over de bronnen van fijnstof PM2.5, zodat u de importantie van de bijdrage door het stoken van hout zelf kunt zien. Uiteraard kunt u dit ook op onze website vinden.
 
Bekijk ook het rapport van de GGD Amsterdam over de luchtkwaliteit en het stoken van hout en een rapport van de W.H.O.
 
 
 
 
 
 

Voor de Gemeente Utrecht geldt hetzelfde verhaal

Na het lezen van deze documenten en een presentatie voor de gemeenteraad Utrecht (blauwe knop rechts) zult u het ongetwijfeld met ons eens zijn, dat bij een drastische aanpak van het onnodige stoken van hout, de luchtkwaliteit zonder enige economische schade aanzienlijk kan worden verbeterd. Zeker in de wintermaanden, maar ook in de zomer door het gebruik van vuurkorven e.d. te verbieden.
 
Wij hebben dit jaar al eens een aantal gemeenteraadsleden van de Gemeente Utrecht op de hoogte gebracht van het tot dan toe voor hen onbekende probleem veroorzaakt door het stoken van hout.
 
Ook wethouder Lot van Hooijdonk was daarbij aanwezig. Zij gaf geen kik en blijft zich concentreren op haar stokpaardje vieze diesels en haar milieuzone, waar slechts een minimale verbetering van de luchtkwaliteit wordt bereikt ondanks een zeer zware financiële inspanning. Overigens helpen alle beetjes.
 
Ik zou het op prijs stellen, mede namens vele inwoners van Utrecht die graag hun lucht wat schoner willen hebben, indien u uw activiteiten zou willen verbreden door een aanpak van Houtrook te stimuleren.

Wedden op het verkeerde paard .. scooter

Het is verbazend hoe hardnekkig Utrecht is, eerst met vieze diesels weren en nu weer de scooters. Zij zouden toch ondertussen moeten weten dat deze beide doelgroepen door hun beperkte aantal slechts een minimale of bijna te verwaarlozen aandeel in de totale luchtvervuiling scoren.

Er kunnen aldus specialisten slechts minimale verbeteringen van de luchtkwaliteit mee worden bereikt.

Een veel grotere vervuiler waarbij met de juiste actie grote verbeteringen van de luchtkwaliteit kunnen worden bereikt zijn de vervuilers bij mensen thuis. De houtkachels en open haarden, die in steeds grotere aantallen in de woonwijken staan te stomen en in de zomer de vuurkorven en barbecues op hout.

Deze modische verschijnselen die de laatste jaren steeds intensiever worden gebruikt vervuilen de lucht meer dan het verkeer.

Kijk maar eens op de overheidswebsite emissieregistratie.nl bij de emissieoorzaken naar het kankerverwekkende fijnstof PM2.5. De raad zou hier bekend mee moeten zijn. Naast enkele andere specialisten heeft ondergetekende onlangs op een Raadsinformatieavond in Utrecht de houtrook in vergelijk met het verkeer aan de kaak gesteld. Ook wethouder van Hooijdonk was daarbij. Bij een oplossing voor dit fenomeen kan de lucht in de grote steden daadwerkelijk met een flinke portie verbeterd worden, zonder dat het verkeer opnieuw wordt lastig gevallen. Ook stankoverlast wordt dan geëlimineerd.

Of ontwijkt de raad liever deze oplossing om niet haar eigen houtkachels te hoeven doven?