Uw open haard, oorzaak van luchtverontreiniging.

Uw open haard, oorzaak van luchtverontreiniging, Tijdschrift Lucht, augustus 2006 PDF

AUGUSTUS 2006 NUMMER 4 TIJDSCHRIFT LUCHT
IRIS HIEMSTRA-HOLTKAMP* Twintig procent van de huishoudens in Nederland heeft een open haard of een houtkachel.Deze zijn bedoeld als gezellige bijverwarming,maar worden door de huidige hoge energieprijzen steeds vaker als hoofdverwarming gebruikt.Deze trend werd recent in het t.v.-programma TROS Radar nog voordelig voor de portemonnee genoemd. Nauwelijks bekend is echter dat open haarden en kachels milieubelastend zijn.Particulieren die hout verbranden zijn naar schatting verantwoordelijk voor twaalf procent van het in Nederland uitgestoten fijn stof (PM10) en voor vijftien procent (inmiddels 2013 39%) van het in Nederland uitgestoten PM2,5.In vergelijking,het verkeer draagt voor ongeveer 30 procent bij in de achtergrondwaarden van fijn stof.

Vuurkorf
Het percentage fijn stof afkomstig van het verbranden van hout door particulieren,is
mogelijk hoger,want er is bij het onderzoek nog geen rekening gehouden met toenemend
gebruik en de trend van buitenvuren. Tegenwoordig staan in veel tuinen standaard
vuurkorven,terrashaarden of (mega-)barbecues.In dichtbebouwd Nederland zijn in
iedere wijk wel een aantal verbrandings. Rook van het stoken van hout geeft in de wijk veel overlast.
UW OPEN HAARD:OORZAAK VAN LUCHTVERONTREINIGING
Luchtverontreiniging is slecht voor de volksgezondheid. Een van de oorzaken van luchtverontreiniging is de uitstoot van stoffen die vrijkomen bij het stoken van hout in de open haard, houtkachel, vuurkorf of barbecue. Het Astma Fonds wil beleidsmakers in Nederland ertoe aanzetten om maatregelen te nemen voor een betere buitenluchtkwaliteit, bijvoorbeeld door de uitstoot van houtverbranding door particulieren te verminderen.
Voordelen zijn een lagere uitstoot van het gezondheidsrelevante PM2,5 en geringere blootstelling van de omgeving aan andere schadelijke stoffen uit rook.