Uitstoot huishoudens o.a. (houtkachels) > industrie

Rapport ECN  2006  Effect biobrandstoffen op fijn stof in buitenlucht pagina 38

“ De emissies uit particuliere houtkachels dragen buitenproportioneel bij aan de totale biomassa-gerelateerde emissies in Nederland ( orde 70-90 %). In 2004 is de PM10 ( fijn stof) emissie uit de huishoudens bijna 10 maal hoger dan de totale emissie uit de industrie. In 2020 stoten de huishoudens nog steeds ca.2,5 maal zoveel fijn stof uit als de industrie.”smoking-fireplace_1

 

Zie PDF Rapport ECN