Uitstoot CO en fijnstof ..door de verbranding in houtkachels..

(Bron) :Compendium voor de leefomgeving over fijnstof en houtkachels.

Emissies naar lucht door huishoudens, 1990-2011

De emissies van kooldioxide, stikstofoxiden en koolmonoxide worden voor het belangrijkste deel bepaald door de inzet van brandstoffen, voornamelijk aardgas voor ruimteverwarming. De zachte wintermaanden zorgden voor een afname van de emissies.

Daling emissie kooldioxide in 2011

De emissie van kooldioxide door huishoudens is in 2011 met 19% gedaald. Dit komt doordat er veel minder aardgas is verbruikt voor ruimteverwarming door de zachte wintermaanden van 2011.
Oorzaken van de emissies
De stoffen komen vrij bij de verbranding van brandstoffen (vooral aardgas) en hout, en/of andere activiteiten door huishoudens (inclusief huisdieren). De emissies van NOx en CO2 hangen samen met het stoken van aardgas voor ruimteverwarming, koken en warmwater bereiding. De emissies van CO en fijn stof worden in aanzienlijke mate bepaald door de verbranding in houtkachels en open haarden. VOS komt vooral vrij bij het gebruik van verf, oplosmiddelen en cosmetica. De emissie van NH3 wordt veroorzaakt door transpiratie en ademen, mest van huisdieren, het gebruik van schoonmaakmiddelen en het roken van sigaretten. Het aandeel van de huishoudens (consumenten) in de totale emissies van de verschillende stoffen wordt elders gepresenteerd. Vanaf 2010 is het gebruik van spuitbussen bij huishoudens sterk gedaald ten opzichte van 2009 waardoor minder N2O werd uitgestoten.

pop 2_resize

Deze site is een samenwerkingsverband van CBS, Planbureau voor de leefomgeving (overheid) en Wageningen UR (Universiteit en Research Centre). Dit pleit sterk voor het verbod op houtkachels, openhaarden en vuurkorven.