Uitkomst overleg: onderzoek aanpak houtrookoverlast

Uitkomst overleg: onderzoek aanpak houtrookoverlast

Er zijn inwoners die houtrook als overlast ervaren, vooral burgers met een luchtwegaandoening,  maar ook geur of van roetneerslag leidt tot last. Handhaven is nu lastig voor gemeenten.

Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2019 wordt de aanpak van houtstook een gemeentelijke bevoegdheid en krijgen gemeenten lokale afwegingsruimte via het omgevingsplan.

Handhaving lastig

Als gemeenten willen handhaven op  overlast door houtrook is dit nu lastig omdat  onduidelijk is wanneer het schadelijk is voor de volksgezondheid en wanneer ingrijpen noodzakelijk is. Bovendien constateren we dat gemeenten nu onvoldoende juridische mogelijkheden hebben om hierop te kunnen handhaven.

Overleg met ministerie

De VNG heeft op 15 december in het overleg met het ministerie van Infrastructuur en Milieu gepleit voor:

 • EU-bronmaatregelen voor  houtkachels en verkoopeisen van individuele stookinstallaties
 • de ontwikkeling van een landelijke norm voor schadelijkheid van houtrook, als basis voor gemeenten zodat zij dit kunnen opnemen in hun omgevingsplan
 • ontwikkeling van een handhaafbare beoordelingsmethode voor stookinstallaties in particuliere woningen
 • gezondheidsonderzoek

Het ministerie heeft toegezegd dat er een adviesaanvraag komt aan het Platform Houtrook. Het platform onderzoekt de problematiek en brengt de mogelijke oplossingsrichtingen in kaart. Over de uitkomsten gaan we dit voorjaar in gesprek met het ministerie.

Voorlichting

Goede voorlichting aan particulieren die hout stoken kan ook leiden tot minder overlast, en dit kan nu al worden ingezet. Er zijn gemeenten die hier al goed mee bezig zijn zoals de gemeenten Den Haag, Laren en Zeist. Met informatie over schoon stoken op de website worden inwoners bewust gemaakt van het belang van schoon stoken, het tijdig laten vegen van het rookkanaal en de invloed van weersomstandigheden op de uitstoot van schadelijke stoffen.

Meer informatie

3 Reacties.

 1. Opmerking:
  “vanaf de inwerkingtreding van de omgevingswet in 2019 wordt de aanpak van houtstook een gemeentelijke bevoegdheid en krijgen gemeenten lokale afwegingsruimte via de omgevingswet”

  Moeten we daar op wachten en afhankelijk worden van de lokale politici om van houtrook verlost te worden, nee toch. Dat geeft rechtsongelijkheid. Is de VNG niet in staat een sluitend artikel te schrijven voor alle APV’s dat het verboden wordt binnen de bebouwde kom hout te stoken.
  Voordat de omgevingswet in werking treed zijn we 3 jaar verder en 18000 onnodige doden te betreuren.
  Luisteren ze dan niet naar deskundigen. Als er een weg is waar enkele doden per jaar vallen door verkeersongelukken dient deze onmiddellijk aangepast te worden.
  Handhaving lastig:
  Is de politiek er nog steeds niet van doordrongen dat er minstens 2 miljoen gefrustreerde mensen in ons land dagelijks hinder ondervinden van de houtstokers en geen gehoor krijgen. De politici weten toch welke schadelijke stoffen er vrij komen bij verbranding van hout, of denken ze nog steeds dat de houtrook niet schadelijk is voor de gezondheid. De kachelbranch heeft de openhaard al in de ban gedaan omdat deze ook de stoker bedreigd met schadelijke stoffen in huis en erkent dat zij niet in staat zijn om een schone kachel te produceren. Wat er uit de schoorsteen komt is net zo schadelijk als uitstoot van het verkeer tezamen. Het verkeer wordt al maar schoner, maar de houtrook niet.
  Overleg met de Minister:
  Prima dat er overleg plaats vindt, maar wat voor advies ze geven is teleurstellend. Elke vorm van fijnstof en kankerverwekkende stof is toch schadelijk voor de gezondheid, daar hoef je toch geen onderzoek meer naar te doen. Het lijkt wel of ze van mening zijn dat iets minder dan 6000 doden door houtrook gerechtvaardigd is.
  De minister richt zich op de aanbevelingen van het Platvorm. Als het platvorm niet met een totaal verbod op houtstook binnen de bebouwde kom komt, zijn zij ook verantwoordelijk voor de vele onnodige doden per jaar door houtrook.
  Voorlichting:
  Voorlichting aan houtstokers heeft bewezen dat dat niet helpt, omdat er geen sancties op volgt. De stokers trekken zich er toch niets van aan.

  Actie:
  Benader de politieke partijen in de Tweede Kamer en eist dat ze het op de agenda zetten. Enkele zijn zover dat ze gaan voor schone lucht, maar houtrook noemen ze niet. Houtrook is de grootste kwade geest van al het fijnstof in de lucht. Daar is een hele grote stap voor schonere lucht te behalen.
  Resultaat: Minder bezoeken aan de huisarts en huisartsenpost en ziekenhuisopname. Kosten besparing. Prettiger leefomgeving voor heel veel mensen.

  Houtstoken is een luxe en onnodig. Ademen moet.

  • Beste Rinus,
   Dank voor uw reactie.

   U vat het allemaal perfect samen, maar de praktijk is heel anders.
   Stichting http://www.houtrookvrij.nl is er ook druk mee bezig en kan mensen met een technische, chemicus enz. goed gebruiken.
   Dus wilt u ons helpen graag.
   Zijn wij druk mee bezig om politiek en artsen te overtuigen dat het allemaal uit de hand is gelopen in stookland.
   Longfonds, Hartstichting, GGD’s zijn al om.
   Probleem (wat al in de docu van KRO/NCRV De Monitor werd vastgesteld) is dat gemeenten zeggen ga naar DEN HAAG en DEN HAAG zegt ga naar de gemeente zij hebben genoeg middelen om te handhaven.
   Totale wartaal.
   En lokale politici verschuilen zich, want het KOST STEMMEN. Gezondheid we vinden het allemaal belangrijk en willen niet ziek worden, maar we doen er ALLES aan om ziek te worden.
   Nu mogen we weer “genieten” van de giftige kruitdampen……………

 2. Neem je tijd, overheid, wij houden onze adem in over de uitkomsten. Opvallend dat het weer vooral lijkt te gaan om de kachels ipv over manieren om rook verticaal omhoog boven het dak te verspreiden. Gevolg kan zijn: “niet zeuren over overlast, wij stokers hebben alles gedaan dat moest”.