Theo van Gemert, Gemert oud-commandant brandweer.

Geachte redactie

Lekker vuurtje.

In veel gemeenten zijn in Nederland milieuzones ingesteld. Zo ook in Den Haag in de binnenring in het centrum zone. Ik reken even uit wat er bij het vreugdevuur in Scheveningen vrij kwam:

Ruim duizend pallets op stapels á 25 kg in 2,5 miljoen kilo hout. Bij verbranding van één kilo komt zo’n 1.63 kilogram CO2 vrij (bij niet volledige verbranding) dat is zo’n 4 miljoen kg. Een moderne auto geeft als uitstoot 0,118 gram CO2 per gereden kilometer.(In 2017 kwam de gemiddelde CO2 emissie van alle nieuw verkochte auto’s in Europa uit op 118,1 gram per kilometer. ) Neem een jaar gemiddelde per auto van 20 duizend kilometer, dan is dat 2,36 kg CO2 per jaar. Reken zelf maar uit hoeveel auto’s er per jaar door de milieuzone in Den Haag hadden kunnen rijden. En dan laat ik de roetdeeltje (fijnstof) en toxische stoffen (PAK’s) buiten beschouwing. Hoezo CO2-maatregelen opleggen aan burgers als de overheid dit soort activiteiten toelaat?

Theo van Gemert, Gemert oud-commandant brandweer.

Geen fotobeschrijving beschikbaar.

Reacties zijn uitgeschakeld.