Fijnstof ook bij lage concentraties kankerverwekkend

BRON

Fijnstof ook bij lage concentraties kankerverwekkend
Van onze wetenschapsredactie
utrecht –

Fijn stof blijkt gevaarlijker voor de volksgezondheid dan algemeen werd aangenomen. Langdurige blootstelling aan fijn stof verhoogt de kans op longkanker, zelfs bij concentraties lager dan de normen van de Europese Unie. De alarmerende resultaten van een internationaal onderzoek, dat is gecoördineerd door de Universiteit Utrecht, zijn vandaag gepubliceerd in het gerenommeerde tijdschrift The Lancet Oncology.

Uit het onderzoek blijkt dat bij elke stijging van 5 microgram per kubieke meter aan deeltjes kleiner dan 2,5 micrometer, de kans op longkanker toeneemt met 18%. Bij elke toename van 10 microgram per kubieke meter aan deeltjes kleiner dan 10 micrometer, stijgt deze kans met 22%. „Met name het aantal adenocarcinomen, een vorm van kanker die ook geregeld voorkomt bij niet-rokers, nam hierbij toe”, zegt Gerard Hoek, toxicoloog aan de Universiteit Utrecht.

Deze relatie tussen fijn stof en de kans op longkanker blijkt volgens het onderzoek ook te gelden voor concentraties lager dan de huidige normen van de Europese Unie: voor deeltjes kleiner dan 10 micrometer bedraagt deze 40 microgram per kubieke meter en voor deeltjes kleiner dan 2,5 micrometer is dat 25 microgram per kubieke meter. De onderzoekers vonden geen grens waaronder het risico nul was. „Ons onderzoek laat zien dat ook de in Europa heersende concentraties van fijn stof een verhoogd risico geven op het ontwikkelen van longkanker”, aldus Hoek.

Bij het onderzoek werd data gebruikt van de European Study of Cohorts for Air Polution Effect (ESCAPE). De onderzoekers combineerden uitkomsten van zeventien cohortstudies in negen Europese landen, met in totaal circa 313.000 mensen. Bij het onderzoek werden schattingen gemaakt van de luchtvervuiling op het woonadres aan de hand van gestandaardiseerde metingen en geografische informatie over verkeer en landgebruik nabij het adres. Via kankerregisters werd bijgehouden wie nieuwe kankerdiagnoses kregen. In de statistische analyses van de relatie tussen hoogte van luchtverontreiniging en risico op longkanker corrigeerden de wetenschappers voor factoren als roken, het eten van fruit en het beroep.

Houtrook bestaat uit fijnstof dus…………..