Hoe het {beste} te stoken

Het verplichte typegoedkeur voor houtkachels is in 2004 afgeschaft. Wel is er nog een vrijwillig TNO-certificaat. De EU komt in 2013 met de Ecodesign-richtlijn voor nieuwe houtkachels, maar de eisen zullen niet hoger liggen dan waar de betere (DIN+) kachels nu al aan voldoen. Zulke kachels hebben een schot waardoor de gassen iets trager de schoorsteen in gaan en beter verbranden.

De capaciteit van een kachel moet zijn afgestemd op de ruimte. Indien alleen gestookt wordt voor de sfeer moet de capaciteit klein zijn zodat de kachel voldoende heet gestookt kan worden. Wordt gestookt voor verwarming dan zal de capaciteit berekend zijn op de winter en wordt dus in voor- en najaar “geremd” gestookt, wat leidt tot onvolledige verbranding en veel emissie.

stook_slim_-_cartoon_allesbranderDe beste kachels zijn computergestuurde tegelkachels met meerdere mantels. Twee uur stoken zou dan genoeg zijn om een heel etmaal warmte te hebben; en het rendement is relatief hoog. De prijs echter ook (vanaf €5.000) en het sfeeraspect raakt natuurlijk op de achtergrond. Ook pelletkachels (voor gebouwverwarming) zouden een relatief hoog rendement en relatief lage emissies hebben. Het schoonste alternatief met de sfeer van een open haard blijft een haard op gas, bio ethanol of op elektriciteit.

In Duitsland is al een paar jaar discussie over het verplicht stellen van een roetfilter (RTLNieuws 2007). Het Duitse Ministerie van Milieu wil zo de uitstoot van fijnstof beperken. Er lijken echter nog geen praktische en goed werkende filters voor houtkachels e.d. op de markt zijn. Een katalysator die in de kachelpijp wordt aangebracht lijkt te weinig redenment te hebben (in Nederlandse onderzoeken werd maximaal 30% reductie gevonden). De katalysator werkt alleen bij hoge temperatuur. Maar bij het aanmaken of weer opstoken van de kachel (en bij “smoren”) zijn de emissies juist het hoogst. Ook zit de katalysator snel vol. Verder is in Zwitserland een ionisator leverbaar die het fijnstof tegen de schoorsteenwand zou laten neerslaan (regelmatig vegen dus). Een overzicht van filters is gepresenteerd in de IAE Biomass Energy task 32.