Stoken van vuur slecht voor het milieu

Stookvergunning gemeente Winsum.

Een stookvergunning geeft toestemming tot het stoken van een vuur. Voor het stoken van een vuur is een ontheffing vereist, omdat het tot gevaarlijke situaties kan leiden en slecht is voor het milieu. Een stookvergunning kan worden aangevraagd voor het eenmalig stoken van een Paasvuur, een vreugdevuur tijdens de jaarwisseling of het verbranden van aardappelloof.

Informatie over een Paasvuur treft u bij dit product aan; voor een ontheffing voor een vreugdevuur of voor het verbranden van slootmaaisel verwijzen wij naar de producten onder die namen.