Stoken met hout: verbieden of niet?

argusactueel

BRON

[follow_me]

Vijftig procent van de nieuwe houtkachels op de markt voldoet niet aan de wettelijke normen, met extra fijn stof als gevolg. Dat zegt Diego Algaba van technologiefederatie Agoria.

universiteit_gentProf. dr. Willy Maenhaut, van de Universiteiten Gent en Antwerpen, bond als eerste de koe de bel aan. Uit nieuw onderzoek van Vlaamse Milieumaatschappij VMM en Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek VITO bleek onlangs, stelt hij, “dat de uitstoot een factor 13,5 groter is dan vroeger werd ingeschat. Deze nieuwe berekeningen komen beter overeen met de meetresultaten die ik en mijn medewerkers eerder hadden bekomen.”


Joke Schauvlieghe

minister belgie milieuZeven januari kruiste minister van Leefmilieu Joke Schauvliege in het Vlaams Parlement onder meer daaromtrent de degens met enkele collega-politici. Bart Martens (SP.A) drukte het uit als volgt: “Begin december verschenen een aantal opmerkelijke rapporten over de fijn stof-problematiek. Uit een rapport van VMM blijkt dat houtverbranding in open haarden en kachels de grootste bron is van de fijn stof-vervuiling, meer nog dus dan het verkeer. Niet elke kachel is uitgerust met een tweede verbrandingskamer; er zijn nog een heleboel oude kachels die veel fijn stof uitbraken.”

Minister Joke Schauvliege (CD&V) antwoordde dat het, wat betreft houtkachels, in de eerste plaats belangrijk is een performant toestel te kopen. “Een koninklijk besluit heeft een verstrenging opgelegd. Productnormering is namelijk een federale materie”, merkte ze op.

Ook wees ze op de verantwoordelijkheid van de gebruiker van de kachel: “Als je vervuild hout stookt of zelfs afval, heb je natuurlijk veel meer luchtverontreiniging. Ik heb het dan over gevernist, geverfd of geïmpregneerd houtafval, of over plastic, drankbrikjes en petflessen.” Ze hecht in dat verband veel belang aan de ‘Stook Slim’-campagne.

Tevens verwees Schauvliege op de mogelijkheden van minder stoken, wat minder fijn stof-vorming met zich meebrengt, en de maatregelen (zoals isolatiepremies) die de Vlaamse regering in dat verband nam.

Voorts merkte ze op dat ze al twee jaar geleden een lans brak voor een verbod: “Als er smog is, moet worden ontmoedigd dat mensen hout stoken voor de gezelligheid of voor de luxe. Een aantal gemeenten verbiedt dit nu al, en we blijven gemeenten sensibiliseren zo’n verbod in te voeren.”

Eerder, tenslotte, had ze in diverse media laten weten dat door strengere emissie-eisen “er enkel nog maar strengere houtkachels gekocht kunnen worden.”
FOD economie

logo_vmxTechnologiefederatie Agoria reageerde op de commotie met een perscommuniqué waarin ze meldde dat een moderne houtkachel minder schadelijke partikels uitstoot dan een oude (zonder tweede verbrandingskamer): nog slechts een tiende ervan. Diego Algaba, business development manager bij Agoria, stelt zelfs dat de recentste modellen intussen gemiddeld 20 keer minder uitstoten dan een oude kachel, en 40 keer minder dan een open haard. Maar dat alle kachels in ons land aan de wettelijke emissie-vereisten voldoen, spreekt hij tegen.

“Belgische fabrikanten leveren kachels die conform zijn aan het KB van 12/10/2010, dat is correct; de klant kan er een conformiteitsattest bij krijgen, dat dit staaft. Hun toestellen zijn te vinden bij erkende dealers. Maar er is nog een ander distributiekanaal van kachels: via grote winkelketens, doe-het-zelvers en dergelijke. Zij importeren wel eens grote loten toestellen uit het buitenland. De kans dat zo’n kachel niet aan de normen voldoet, is zeer groot.”

De normering van de kachels, en de controle of ze conform zijn, is een bevoegheid van de federale overheidsdienst economie. Maar, stelt Algaba, “jammer genoeg ontbreken hen de middelen om die controle uit te oefenen.” Het gevolg laat zich raden. Algaba: “Ik schat dat die niet-conforme, nieuwe kachels zo’n 50% van de markt omvatten.”
Pelletkachels

Bij houtpelletkachels stelt het probleem zich minder, meldt Algaba. Tinne Rombouts cdenv_logo_0(CD&V) wijst erop dat desondanks een conclusie van recent VITO-onderzoek aantoont “dat ook houtpelletkachels niet goed scoren op het vlak van fijn stof-uitstoot. Zij doen het veel beter dan oude houtkachels. Maar ze hebben een negatievere impact op de luchtkwaliteit dan bijvoorbeeld moderne gasketels…”

Auteur: Koen Vandepopuliere