Het stappen plan volgen

Het stappenplan bij overlast van houtrook……………images

 1. Het eerste wat iedereen (politie, gemeente) altijd vraagt als u hen met dit probleem confronteert, is: Heeft u zelf al geklaagd bij de buren? Als u dat hebt gedaan en het heeft geen vermindering van het probleem opgeleverd kunt u de volgende stap nemen. Wel bestaat het risico dat uw relatie met de stoker slechter kan worden. (Hierop komen wij verderop terug.*punt 8)
  – 
 2. U zou uw goede wil nog kunnen tonen door Buurtbemiddeling en/of de wijkagent te vragen om bemiddeling (heet ook wel: mediation). dispute_resolutionBuurtbemiddeling (mediation) bestaat niet in elke gemeente, maar als het bestaat, moet de gemeente u het adres kunnen geven. Het zijn vrijwilligers die op een objectieve manier proberen de partijen rond de tafel te krijgen om zodoende samen het probleem op te lossen. Lukt in ongeveer 66% van de gevallen. De wijkagent kan desgevraagd hetzelfde proberen. Lukt dit beide niet, (en probeer in dat geval daarvan een schriftelijke bevestiging te krijgen van de mensen die het geprobeerd hebben) dan kunt u overgaan tot de volgende stap
  . –
 3. 77Wat de stoker doet, is in strijd met art. 7.22 van het Bouwbesluit (2012), het vroegere art. 7.3.2. van de BVO (Bouwverordening). Daarin staat, kort gezegd, dat een bewoner geen stankoverlast mag veroorzaken. Voor alle zekerheid moet u bij de gemeente navragen of zij dit artikel in hun Bouwbesluit hebben staan, maar dat is zo goed als zeker. U kunt ook de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) opvragen, want daarin staat misschien ook nog een soortgelijk artikel dat houvast biedt. Met een beetje geluk zijn beide stukken op hun website te vinden, maar ze zijn niet geheim, dus als u erom vraagt, moet u ze krijgen.
 4. Verwijzend naar dit artikel kunt u bij het College van Burgemeester en Wethouders(B&W) een verzoek handhaving indienen. Doe dit aangetekend of geef de brief zelf af bij de receptie van het stadhuis en vraag om een ontvangstbevestiging. Zorg ervoor dat u kunt bewijzen dat ze uw verzoek ontvangen hebben. In uw verzoek vraagt u om handhaving van het genoemde verbod. Daarbij legt u uit wat het probleem is. Het is dan handig om te kunnen verwijzen naar mislukte bemiddelingspogingen (zie punt 2) .Foto’s / video’s die u van de rook gemaakt hebt, zijn handig om te overleggen. Foto’s van het hout dat gestookt wordt zijn ook zinvol: zijn het vers gekapte boomstammen, pallets, wat gaat er allemaal in die kachel? Zo is het stoken van geverfd of chemisch behandeld hout af te raden, omdat er extra giftige stoffen vrijkomen. Ook verklaringen van andere buren die de overlast ervaren kunt u vermelden – u kunt zelfs samen een verzoek indienen, dat maakt uw bezwaar sterker dan wanneer u het in uw eentje doet. Let erop dat u klaagt over stankoverlast, niet over geuroverlast, want stankoverlast wordt in de Bouwverordening genoemd, geuroverlast niet. Bovendien klaagt u niet omdat het onaangenaam ruikt, maar omdat houtrook een hele lijst schadelijke stoffen bevat waaronder het zeer schadelijke ultra-fijnstof.
   –
 5. FototoestelHoud vooral ook een dossier (foto/video) bij van uw meldingen (datum, tijd, windrichting, ernst, duur, kleur van de rook, de naam van de persoon die uw klacht opnam). U kunt namelijk elk geval van overlast melden bij de politie (vraagt u maar of ze er meteen wat aan willen doen. Veel gemeentes hebben ook buiten kantooruren een meldnummer open staan. Hoe meer u meldt, hoe beter. Maar pas op: ga geen meldingen verzinnen, want dat zal uw hele verhaal om zeep brengen!
 6. Gerald_G_Police_manDe politie zal zeggen dat het een gemeentezaak is, maar laat u niet afbluffen. Als de overlast ernstig is, is het waarschijnlijk een milieudelict en dan kan u bij de (milieu)politie uw klacht melden. Gemeentes hebben ook een aparte afdeling milieu en handhaving.  Als u de lokale politie belt en langskomt, melden ze u waarschijnlijk de uitkomst; vraag daar meteen naar, anders vergeten ze dat misschien en het is altijd handig als u kunt vastleggen dat een agent ook zei dat het wel erg was. Hoe dan ook, het is belangrijk dat u kunt aantonen dat u vaak overlast meldt en de (milieu)politie legt meldingen vast en dáár gaat het om: dossiervorming.
  Op dit verzoek dient de gemeente binnen 6 weken te reageren met een voor bezwaar en beroep vatbaar besluit. Als dit een afwijzing is, kunt u daartegen bezwaar aantekenen – dat moet binnen 6 weken. Dat bezwaar kan behandeld worden door een  Commissie Bezwaarschriften. Als die Commissie uw bezwaar afwijst en de gemeente neemt dat over, dan kunt u tegen deze beslissing in beroep gaan bij de bestuursrechter. Desgewenst kunt u ook proberen of de Nationale Ombudsman uw klacht wil bekijken, maar die kijkt vooral of de gemeente volgens de regels werkt, dus u zou dan moeten aantonen dat bijv. het besluit te slordig genomen is.
  . –
 7. Er is inmiddels redelijk veel wat jurisprudentie over afgewezen handhavingverzoeken. De overheid heeft bij het nemen van zijn besluiten een zorgvuldigheidsplicht en een motivatieplicht. Ze kunnen niet zomaar een besluit nemen. Dat houdt in dat de gemeente een afwijzing pas mag doen na gedegen onderzoek. En er ligt sinds kort een uitspraak van een rechter die een gemeente op zijn vingers tikte omdat het onderzoek niet gedegen genoeg was. Het was te kort, niet grondig en ze hadden de overlastgever gewaarschuwd, zodat die zijn gedrag had kunnen aanpassen. Daar was de rechter niet blij mee. Daarom adviseren wij u om een dossier aan te maken. Dan kunt u, als de gemeente uw klacht negeert, de rechter laten zien hoe vaak er overlast was. Als de gemeente dan op zijn beurt géén dossier kan laten zien (uw meldingen dus niet vastgelegd heeft en ook niet opgevraagd heeft bij de politie en bijv. ook  nooit eens een milieuambtenaar bij u heeft laten kijken), dan is het duidelijk dat de gemeente geen informatie heeft over het probleem en zonder informatie kunnen ze geen besluit nemen. melwe_judgeDe rechter kan dan concluderen dat  uw gemeente slordig naar de zaak gekeken heeft. Waarschijnlijk hebben ze alleen gekeken of de schoorsteen hoog genoeg is. Maar zoals gezegd: zij zouden moeten kunnen aantonen dat er geen overlast is. Het eerste wat u nu zou kunnen doen, is de gemeente, via een handhavingverzoek, dwingen een goed onderzoek te doen. Daarbij kunt u verwijzen naar het Bouwbesluit, maar ook naar recente jurisprudentie. Wij kunnen u desgewenst die stukken toesturen. Onze ervaringen zijn, dat zelfs hoofden van de afdeling Handhaving niet altijd op de hoogte zijn van de jurisprudentie. Dat werkt in uw voordeel als u bezwaar en beroep aantekent, want rechters zijn niet enthousiast over ambtenaren die niet weten waar ze het over hebben. De Nationale Ombudsman trouwens ook niet.
 8. Anonymous_Chat_iconDan nu de ruzie met uw buren (probeer dit te voorkomen). Enige voordeel is dat een rechter heeft onlangs uitgesproken dat ruzie met uw buren reden is om je WOZ te verlagen! Het moet dan wel een stevige ruzie zijn, maar je kunt bij een bezwaar tegen de WOZ-waarde van uw woning altijd aanvoeren dat je huis minder waard is dan de gemeente inschat, omdat het in de stank staat en omdat u buren hebt die ruzie maken. Wordt dit punt afgewezen, dan kunt u ook hier weer tegen in beroep gaan bij de bestuursrechter. Probeer uw wozWOZ-waarde omlaag te krijgen door dit probleem als waardeverlagende factor aan te voeren. Ook kunt u in het bezwaar vermelden dat door de stank van houtrook het woongenot sterk is verminderd. Dan raakt u de gemeente waar het pijn doet: in hun portemonnee. Misschien dat ze wakker worden en het probleem oplossen, puur omdat ze dan meer belasting kunnen vangen. Wat betreft bezwaar tegen een gemeentelijk besluit: daaraan zijn geen kosten verbonden en u kunt het zelf doen, er is geen advocaat nodig. Wel moet u uiteraard uw argumenten duidelijk onder woorden brengen en staven met zoveel mogelijk bewijs, zoals verwijzing naar de wet en naar jurisprudentie. Binnen het Netwerk is iemand die mensen hierin bijstaat, maar die heeft zoveel zaken lopen dat wij u verzoek eerst zelf te proberen wat u op papier kunt krijgen. Daar zou die medewerker dan naar kunnen kijken waar het eventueel beter kan. Beroep bij de bestuursrechter kost u griffierechten en als u verliest draagt u, uw eigen kosten, maar als u wint, krijgt u de griffierechten terug en ook een (soms forfaitaire) vergoeding (van de tegenpartij). Bij het instellen van het beroep moet de rechtbank je een formulier voor je kostenspecificatie toesturen. Vraag er anders naar en dien het formulier uiterlijk tijdens de zitting in. Daarna kan het niet meer. Bij een WOZ-bezwaar en beroep kunnen diverse specialisten je helpen op basis van no cure, no pay. Zoek er naar op internet.
  Het
  is (helaas) een ingewikkeld probleem. Als de overheid het probleem zou erkennen, zou het veel gemakkelijker zijn, zoals het ook gemakkelijk is om buren die vaak een te luidruchtig feestje vieren stil te krijgen door de politie te bellen.
 9. Jurisprudentie juristEr is inmiddels wat jurisprudentie over afgewezen handhavingverzoeken. De overheid heeft bij het nemen van zijn besluiten een zorgvuldigheidsplicht en een motivatieplicht. Ze kunnen niet zomaar een besluit nemen. Dat houdt in dat de gemeente een afwijzing pas mag doen na gedegen onderzoek. En er ligt sinds kort een uitspraak van een rechter die een gemeente op zijn vingers tikte omdat het onderzoek niet gedegen genoeg was. Het was te kort, niet grondig en ze hadden de overlastgever gewaarschuwd, zodat die zijn gedrag had kunnen aanpassen. Dossiervorming is wel belangrijk. Juridische hulp Mr. Baukje Hilarides. Kijk op haar site voor de mogelijkheden.

<<Disclaimer>>
Aan bovengenoemde informatie kan geen rechten worden ontleend. houtrook.nl 2013