Wat is het doel waarnaar wij streven?

Wat is het doel waarnaar wij streven?

Zo lang er nog geen algeheel stookverbod is: Het geven van voorlichting omtrent fijnstof uit houtrook. Duidelijk maken dat fijnstof uit houtrook kankerverwekkend is, slecht is voor hart- en bloedvaten, hetgeen hartfalen kan veroorzaken en andere ziektes die men kan oplopen indien men blootgesteld wordt aan Houtrook.

Dat in plaats van houtkachels, alternatieven worden gebruikt met gas, of elektra als brandstof. Indien men in buitengebieden toch een houtkachel wil gebruiken, doe dat dan uitsluitend met houtkachels die kunnen worden aangeschaft met een lage fijnstof uitstoot, met name fijnstof < PM2,5.  Filters kunnen PM2,5 maar moeilijk tegenhouden wel grof stof en stank. De filters raken al gauw verstopt.

Het stoken van hout in woonwijken is daarom ongewenst. Speciaal in gedeelten waar huizen staan met mechanische ventilatie. Daar wordt de rook als het ware naar binnen gezogen.

Een registratie door de gemeentes van alle hout gestookte toestellen zou een goed inzicht kunnen geven van de luchtvervuiling door het gebruik van open haarden, houtkachels barbecues en vuurkorven voor de gehele gemeente en eventueel per wijk. De gemeente heeft dan ook de gelegenheid om eventueel milieubelasting te heffen. (De vervuiler behoort te betalen)

allebrander

Om te voorkomen, dat er van alles in de kachel verdwijnt: Uitsluitend gebruik van schoon hout als brandstof dat goed is gedroogd en dat geleverd wordt door gecontroleerde leveranciers. Een verbod op het gebruik van nat hout, sloophout, geverfd of geïmpregneerd hout of boshout. Bij overtreding een definitief stookverbod.

Een beperkt stookseizoen bijvoorbeeld van november tot maart en gedurende een korte tijdsperiode van 20.00 tot 24.00 uur. Dat geeft buren de gelegenheid hun huizen te ventileren buiten deze tijden. Niet stoken bij minder gunstige weersomstandigheden, zoals weinig wind of mistig weer. Een verbod op stoken bij windkracht 3 of minder. (windkracht te zien op journaal of buienradar.nl

Stokers dienen landelijk vast te leggen stookadviezen op te volgen.
Bij overlast door verkeerd stoken moet direct een stookverbod opgelegd worden.
Controlemogelijkheid niet alleen overdag doch 7 dagen per week 24 uur per dag.

Uitsluitend gebruik van houtkachels voor directe ruimteverwarming (c.q. sfeerverwarming) die voldoen aan de Ecodesign richtlijn van de EU (verwacht in 2017). Tot die tijd de huidige Duitse eisen te hanteren. Verkoopverbod van niet goedgekeurde kachels en haarden. Verbod op open haarden, vuurkorven en andere toestellen die hout verbranden in verband met inefficiëntie.

Ontwikkelen van goed functionerende filters. Installatie van deze filters eventueel subsidiëren.

Verbod voor alle vormen van stoken van hout en andere vaste brandstoffen zonder een rookgasafvoer op tenminste 10 meter boven het maaiveld. Dit betekent dat het gebruik van tuinhaarden en vuurkorven niet meer mogelijk is. Duidelijke criteria voor handhaving.

Barbecue alleen op gas of elektra.

Buiten_ligzetel_LR

Je kunt heel goed barbecueën  zonder dat de hele straat in rook gehuld is.
Dat is veel beter voor uw gezondheid. Verbrand vlees is zeer slecht voor de darmen en is kankerverwekkend.

De Milieudienst moet verantwoordelijk worden voor de handhaving bij particulieren en bedrijven (de Milieudienst is dat al voor bedrijven), eventueel met een adviesfunctie van de GGD.

Bij de verkoop van hout en van houtkachels dient gewezen te worden op de gevaren voor de gezondheid, zoals bij tabak, en de hinder die kan worden veroorzaakt voor de omgeving.

Houtstook voor verwarming is geen bron van duurzame energie en is niet milieuvriendelijk. Resthout kan beter verbrand worden in elektriciteitscentrales zodat de rook goed gefilterd kan worden buiten de woonomgeving.

Aan houtkachels voor indirecte verwarming (CV-kachels e.d.) moeten, zowel voor bedrijven als voor particulieren, dezelfde emissie-eisen worden gesteld als voor verwarming op gas.

Gezien de steeds strengere eisen vanuit Brussel voor de uitstoot van o.a. fijnstof zal uiteindelijk een totaal stookverbod in woonwijken noodzakelijk worden. Organisaties zoals de GGD Amsterdam, het Longfonds en Milieu Centraal melden nu al op hun websites dat houtkachels in woonwijken ongewenst zijn.

 

 

Om vuurtjes buiten de woonwijken zoals hieronder maken wij ons niet zo druk, dat is aan de ouders. Iedereen stookte wel eens een vuurtje ook uw webmaster was vroeger een klein pyromaantje. Alleen als ik in de rook stond werd de liefde voor stoken ook toen al snel minder. Nu dat ik weet wat houtrook inhoudt……

Dit kunnen wij niet alleen dus uw steun is hard nodig. Mensen die een juridische of milieu achtergrond hebben en ons willen steunen met adviezen of andere hulp zijn welkom. Ook gedupeerden van houtrook zijn welkom bij houtrook.nl
Wordt donateur van de Stichting Luchtfonds
www.luchtfonds.nl

mening