Schoorsteenbranden elke dag raak!!!

Jaarlijks komen er meer dan 2500 schoorsteenbranden voor in Nederland. Deze branden zijn het gevolg van het verbranden van hout in open haarden en houtkachels. Het uitrukken van de brandweer alleen al kost (vanaf) 700,00* tot 1000** Euro.

De kosten van het blussen komen daarbij.
 vrijwillige brandweer bij vergoeding 30* – 50** euro p/p

De schade van een schoorsteenbrand kan oplopen tot meer dan een miljoen Euro, zoals recent bij een schoorsteenbrand bij een huisarts in Sappemeer, waar een historisch pand geheel is uitgebrand. Bij een gemiddelde schade van 20.000 Euro per brand is de totale schade al meer dan 50 miljoen Euro. De gemiddelde schade kan echter veel hoger liggen.

Nog veel groter is de gezondheidsschade door de meer dan een miljoen open haarden en houtkachels die steeds intensiever worden gebruikt. Houtrook bevat verschillende voor de gezondheid schadelijke stoffen, waaronder het kankerverwekkende fijnstof PM2.5 en Benzeen. Door het verbranden van hout komt er meer fijnstof PM2.5 en Benzeen vrij dan door het autoverkeer.

Denk ook eens aan de meer dan een miljoen mensen met astma of COPD, die vaak extra medicijnen moeten gebruiken en door de Houtrook veel minder plezier in het leven hebben. Zij hebben extra te lijden.

Hieronder een overzicht van schoorsteenbranden , die werden gemeld via Twitter.

Januari 2014

Februari 2014

Maart 2014

April 2014

Mei 2014

Juni 2014

Juli 2014

augustus 2014

September 2014

Oktober 2014

November 2014

December 2014

Januari 2015

Februari 2015