Rook houtkachels giftiger dan gedacht.

Bron:Dagblad van het noorden oktober 2010

’Rook houtkachels giftiger dan gedacht’

Gemeente Groningen heeft luchtverontreiniging door kachels onderschat
Milieudefensie liet tegenonderzoek doen door CE Delft Groningen Rookuithoutkachelsis
altijd giftig, ook als aan alle stookregelsisvoldaan. DegemeenteGroningen moet daarom veel strenger optreden tegen de uitstoot van de kachels. Dat is althans de dringende
oproep van Milieudefensie Groningen. Volgens de milieubeweging heeft de gemeente de luchtverontreiniging door houtkachels tot nu toe zwaar onderschat. Gemiddeld komen er bij de gemeente Groningen jaarlijks 25 klachten binnen over rookoverlast doorhoutkachels,terrashaarden en vuurkorven. Op verzoek van de PvdA-fractie in de raad liet de gemeente daarom vorig jaar onderzoek doen naar de schadelijkheid van de rook.
In het rapport, dat in september 2009 werd gepresenteerd, concludeerde het onderzoeksbureau BlauwuitWageningen dat er alleen te veel schadelijke stoffen vrijkomen, als de normale stookregels niet in acht worden genomen. In die regels staat bijvoorbeeld dat alleen schoon en droog hout gebruikt mag wordenen dat het wettelijk verboden is snoeihout, geverfd of geïmpregneerd hout, spaanplaat, triplex, hardboard,
plastic, drankverpakkingen en papier te verbranden. Er mag niet worden gestookt bij windstil en vochtig weer.pijp des doods_resize
Milieudefensie Groningen had echter twijfels bij het advies van Blauw. Daarom heeft ze het bureau CE Delft een tegenonderzoek laten doen. Dat bureau concludeert: “De benadering die door Blauw is gekozen leidt tot een ernstige onderschatting van de bijdrage van houtkachels aan de concentraties luchtverontreinigende stoffen in de buitenlucht.”
CE wijst er vooral op dat Blauw te weinig onderzoek heeft gedaan naar de extra hoeveelheid fijnstof die door de kachels in de lucht komt. Met name boven de Noorderhaven (waarveelbewoners van woonschepen de ruimte met houtkachels verwarmen) zou daa rdoor te veel luchtverontreiniging zijn. (DvhN)