Rijksbeleid

Het Besluit typekeuring houtkachels luchtverontreiniging koolmonoxide is vervallen op 26 januari 2005. Het besluit betrof overigens alleen koolmonoxide en diende dus ter bescherming van de stoker; niet van omwonenden. Bij de intrekking (deregulering) werd verwacht dat fabrikanten zich zouden houden aan de vrijwillige Europese normen voor houtgestookte toestellen, EN 13229 en EN 1340. Toen het besluit nog gold werd dat echter al volop ontdoken.

In reactie op vragen van de vaste Kamercommissie van VROM in 2006 verwees Staatssecretaris van Geel naar de hinderbepalingen die gemeenten kunnen opnemen in de Bouwverordening en in de Algemeen Plaatselijke Verordening. In 2008 antwoordde de Minister van Wonen, Wijken en Integratie op Kamervragen o.a. te bezien of de Duitse regeling betreffende het meten van emissies (incl. het zonodig verplicht plaatsen van een filter; NH) ook voor ons land bruikbaar is. De Directie Klimaat & Luchtkwaliteit van VROM meldt ons (NH) echter in juni 2010: “In principe is het de verantwoordelijkheid van elke gebruiker om de kachel op de juiste manier te gebruiken. In Europees verband wordt inmiddels wel gewerkt aan de zogenoemde Ecodesign-richtlijn, hierin zullen ook aangescherpte eisen voor het gebruik van kachels en haarden worden verwerkt. Deze richtlijn kan echter, zoals het er nu voorstaat, op z’n vroegst in 2012 worden ingevoerd.” Zie Ecosolidfuel.

Sinds 2004 geldt voor verwarming (behalve houtkachels…) de Typekeuringsregeling verwarmingstoestellen luchtverontreiniging stikstofoxiden. Op 9 december 2008 is aangekondigd het Besluit emissie-eisen stookinstallaties. Dit betreft de aanscherping van eisen aan de emissies van meerdere stoffen voor middelgrote stookinstallaties van “inrichtingen” (lees “bedrijven”) en de meting van die emissies.

Nederland moet van de Eurpese Commissie in juni 2011 voldoen aan de normen voor fijnstof (bijlage 2 van de Wet Milieubeheer). Het beleid om die norm te halen is vastgelegd in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit.

Uit het recente door VROM gesubsidieerde onderzoek van ECN blijkt dat deze normen overschreden worden in de omgeving van houtkachels. Dat geldt zeker voor het aantal overschrijdingen per jaar bij het gebruik van hout als hoofdverwarming. Houtrook.nl vindt daarom dat genoemde typekeuring en genoemd besluit ook van toepassing moeten worden verklaard op houtkachels van particulieren. Wij vinden het vreemd dat voor particuliere CV-installaties en voor bedrijfsmatige houtstook wel eisen gelden, maar voor particuliere houtkachels niet. Met toepassing van dit besluit op particuliere houtkachels willen wij bereiken dat houtkachels een typekeur moeten hebben en voorzien moeten worden van een katalysator of een filter. En hout als hoofdverwarming zou alleen mogelijk moeten zijn als de emissies niet hoger zijn dan van een andere verwarming.