Regelgeving rond schadelijke rookoverlast houtstook noodzakelijk.

Regelgeving rond schadelijke rookoverlast houtstook noodzakelijk.

Al jaren weten we dat COPD onder de dertigers op het platteland van Oeganda opvallend veel COPD voorkomt. De belangrijkste risicofactor uit dit onderzoek was de blootstelling aan houtrook En terwijl ontwikkelingsorganisaties in ontwikkelingslanden veel doet om de circa drie miljard mensen die wereldwijd worden blootgesteld aan houtrook terug te dringen. Om ervoor te zorgen dat COPD bij met name jong volwassenen wordt teruggedrongen. Hebben vele Nederlanders gezondheidsklachten door houtstookrook van “groene” buren.

Rook van houtstook kan zorgen voor irritatie van de neus, ogen, keel en luchtpijp en kan hoesten en benauwdheid veroorzaken. Bewoners ervaren regelmatigstankoverlast. Waarbij geldt dat hoe meer mensen er hout stoken, hoe meer overlast er wordt veroorzaakt.

De rook die vrijkomt door het stoken met houtkachel of open haard kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Dat stellen eerder de GGD en de Universiteit Utrecht al na een onderzoek bij gezinnen in de drie noordelijke provincies. En feitelijk heeft dit onderzoek belangrijke implicaties voor de rest van Nederland. Het onderzoek werd gedaan bij gezinnen die last hadden van de rook van de houtkachel van de buren. Bij acht van de tien gezinnen bleek de hoeveelheid fijnstof grensoverschrijdend.

Wet moet worden aangepast

De wetgeving zou moeten worden aangepast en gemeenten moeten mogelijkheden krijgen deze overlast door houtstook te kunnen aanpakken. Bij acht van de tien van de eerder onderzochten gezinnen werd meer fijnstof gemeten dan de maximale waarde die de Wereldgezondheidsorganisatie WHO adviseert.

Omdat gemeente niets kunnen doen bij gebrek aan regelgeving,  doet de GGD een beroep op de mensen die stoken. Er zijn verschillende particuliere instanties die al langere tijd strijden tegen het stoken van hout in woonwijken. Volgens de GGD kan met de gegevens van dit onderzoek een meetsysteem ontwikkeld worden waarmee rookoverlast kan worden vastgesteld.

Reacties zijn uitgeschakeld.