Rapport Blauw kritisch bekeken…….

In opdracht van de gemeente Groningen heeft Buro Blauw in 2009 en 2011 een modelstudie uitgevoerd naar de effecten van houtvuren (houtkachels) op de luchtkwaliteit in de directe woonomgeving.

‘Effecten Luchtemissies Houtkachels’, Buro Blauw, september 2011 (PDF) ‘Effecten luchtemissies houtkachels, sfeerhaarden en vuurkorven’, Buro Blauw, 2009 (PDF)

 

pop 2_resize

Rapport PDF klik hier

MilieuDefensie Groningen ; Eindrapport EDEV (PDF) Het rapport dat een commentaar is op de rapporten van Blauw. In dit rapport kun je lezen waarom de rapporten van Blauw niet correct zijn.

Bibliotheekgegevens rapport: C.E.P. (Ewout) Dönszelmann, D. (Dagmar) Nelissen Beoordeling rapport Luchtemissies houtkachels Delft, CE Delft, juli 2010 Kachels / Brandstoffen / Hout / Luchtkwaliteit / Analyse Publicatienummer: 10.3205.58 Opdrachtgever: Milieudefensie Groningen. Alle openbare CE-publicaties zijn verkrijgbaar via www.ce.nl Meer informatie over de studie is te verkrijgen bij de projectleider Ewout Dönszelmann. © copyright, CE Delft, Delft