De raad van de gemeente Grootegast, in vergadering bijeen op 17 mei 2016, constaterende dat:

De raad van de gemeente Grootegast, in vergadering bijeen op 17 mei 2016, constaterende dat:

a) Bij het stoken van hout schadelijke stoffen kunnen vrijkomen zoals fijnstof, dioxines en andere kankerverwekkende stoffen.

b) Houtrook een probleem kan vormen voor de volksgezondheid, onder meer vanwege de verspreiding van fijnstof, waar vooral longpatiënten in de buurt van stokers veel last van hebben.

c) Gemeenten onvoldoende mogelijkheden hebben om met handhaving van de bestaande regels burgers te beschermen tegen overlast en gezondheidsschade, omdat: het bouwbesluit ontoereikend is, aangezien deze gericht is op het gebouw zelf en niet op de omliggende bebouwing; het veroorzaken van overlast door uitstoot van fijnstof niet te handhaven is, omdat er geen normen zijn voor deze vorm van uitstoot, noch geijkte meetapparatuur.

e) Houtrook tevens kankerverwekkende stoffen bevat en dus een risico vormt, ook voor gezonde mensen indien regelmatig in hoge concentraties ingeademd, hetgeen het geval kan zijn in de directe omgeving van een locatie waar regelmatig hout wordt gestookt, zeker waar verscheidene stooklocaties bijeen liggen.

f. Een aanzienlijk percentage van de burgers vaak geurhinder ondervindt van houtstook van de buren;

g. Bij het stoken van hout ook nog andere schadelijke stoffen ontstaan, bijvoorbeeld dioxines.

h. Houtrook een toenemend probleem is, en het aantal houtkachels en open haarden toeneemt;

i. Voorlichting over de wijze van stoken in veel gevallen niet leidt tot gedragsverandering van degene die hout stookt;

j. Steeds meer mensen de kachel als hoofdverwarming inzetten en dus hele dagen stoken.

k. Het alleen aanbieden van informatie, tips en adviezen met alle denkbare middelen niet kunnen voorkomen dat sommige houtstokers grote problemen in hun omgeving veroorzaken;

l. Er dus altijd behoefte blijft bestaan aan effectieve instrumenten voor beoordeling en handhaving;

m. Ambtenaren en externe experts aangeven dat gemeenten onvoldoende mogelijkheden hebben om met handhaving van de bestaande regels burgers te beschermen in gevallen van duidelijke geurhinder en/of neerslag van roet en/of ernstige klachten over gezondheidsproblemen door houtrook

 

wartande boterbloem

 

 

rook

 

 

bbq

 

 

 

11058426_825546430871230_6523038216364075300_o

 

 

vuurkorf---

 

 

wartande boterbloem

 

 

Kortom wat gaan wij er aan doen...............DENK JE DAN. BIJ ASBEST RAKEN WIJ DIRECT IN PANIEK, MAAR HOUTROOK HET HEILIGE DER HEILIGEN...........NIETS, TERWIJL EEN WOONWIJK MET HOUTROOK VEEL MEER SLACHTOFFERS EIST DAN ASBEST.

Het voornemen bestaat om het Bouwbesluit als Besluit Bouwwerken Leefomgeving onderdeel te maken van de Omgevingswet.
Daarbij zal op verzoek van de VNG het verbod op het verspreiden van hinderlijke of schadelijke rook, roet of stank komen te vervallen. De eisen aan de schoorsteen blijven bestaan. Dat betekent dat alleen de woning van de stoker wordt beschermd en niemand aan de buren denkt.

OF BETER GEZEGD: STIK MAAR IN DE ROOK VAN DE BUREN 
ZIJN SCHOORSTEEN IS HEILIG.

13-01 Motie houtrook CDA 160517 - Motie aanpak Houtrook VNG congres 7-8 juni 2016