Politiek Amersfoort (was) goed bezig.

28 december 2012

Stookverbod bij houtrook van de baan

36 reacties

AMERSFOORT – Er komt nog geen stookverbod bij overlast door houtrook. B en W geven aan dat er sprake moet zijn van ‘objectieve hinder’ om te kunnen optreden tegen het gebruik van houtkachels en open haarden. Of er een stookverbod komt wordt momenteel bekeken en is nu nog niet met zekerheid te zeggen.

,,Bij een besluit om al dan niet tegen het stoken op te treden, moeten namelijk behalve de belangen van de klager, ook de belangen van de stoker en het algemeen belang afgewogen worden”, vindt het college. B en W geven aan dat de klachten van een aantal bewoners op dit moment worden onderzocht. ,,Voordat besloten wordt of er reden is om een stookverbod op te leggen, dient elke overlastsituatie nader onderzocht te worden. Het college heeft besloten tot maatwerk. Hinder is een subjectief begrip. De mate waarin hinder wordt ervaren, verschilt immers van persoon tot persoon.” De BPA zegt wel blij te zijn dat de gemeente in enkele gevallen heeft besloten een stookverbod op te leggen aan veroorzakers van de houtrookoverlast.
Bron: DSA lees de reacties

 

AMERSFOORT – Lijst Schulten en de PvdA dringen er bij de wethouder op aan om eisen te stellen aan het stookgedrag bij houtkachel.
,,Wanneer houtkachels op een onjuiste manier gebruikt worden kan dit voor gezondheidsproblemen in de omgeving zorgen. Bij de gemeente Amersfoort zijn afgelopen jaren al meerdere klachten hierover binnen gekomen”, aldus de twee partijen in een persverklaring.
Twee jaar geleden hoorde de gemeenteraad aangrijpende getuigenissen van Amersfoorters die (met name op windstille dagen) gezondheidsklachten door houtrook ondervinden. De meerderheid van de fracties sprak van een ernstig probleem waar de gemeente iets aan zou moeten doen. Wethouder Van ‘t Erve schreef in een antwoord dat de gemeente geen eigen normen stellen voor luchtkwaliteit. Maar wat de gemeente wel kan doen is eisen stellen aan het stookgedrag. Dergelijke eisen zullen een preventief effect hebben.
Lijst Schulten en de PvdA hebben hierover schriftelijke vragen ingediend en willen snel van de wethouder weten wat hij voor maatregelen wil ondernemen.