OZB verlaging overlast houtrook

Afzender:
J.**
***************** 1**
******  Beverwijk

Onderbouwing van bezwaar.
Betreft: bezwaarschrift tegen beschikking nummer 993039667 gedateerd 28-02-2013.

25 februari 2013

Geachte heer, mevrouw,

Ik maak hiermee bezwaar tegen de door u opgelegde WOZ waarde van € 166.000,–
Waarom ik vind dat is, omdat de leefbaarheid en gezondheid van ons als bewoner, in en om de woning te niet wordt gedaan door de hinder en de overlast door rook en stank van houtvuur, veroorzaakt door een vuurkorf en een houtkachel van de bewoners van perceel *************** .
Ik ben daarom van mening dat de WOZ-waarde niet meer dan € 80.000,– zou moeten zijn. En verzoek deze opnieuw vast te stellen. Tevens verzoek ik u om een vergoeding van de kosten overeenkomstig artikel 7.15 van de Algemene Wet Bestuursrecht.

In de bijlage vind u de correspondentie welke ik met de gemeente heb gevoerd. Daarin staat informatie van de hoedanigheid waarin de woning zich bevindt.

Met vriendelijke groet,

J.

WOZ 1

WOZ 2

J.v. L