Overlast open haard van de buren

NHD_test_kleinerBRON: Veel mensen vinden het stoken van een open haard of een allesbrander leuk. Omwonenden die in de rook zitten, kunnen daar heel anders over denken. Kun je daar eigenlijk iets aan doen?

grview-34937-1De vraag wordt gesteld door een lezer die stankoverlast
ondervindt van de open haard van de buren, die veelvuldig wordt gestookt. Voor
hij op hen afstapt, wil hij weten of er spelregels zijn voor deze vorm van
vuurtje stoken. De vraag die me wordt gesteld zal veel mensen interesseren,
want jaren geleden al kwam een berekening er op neer dat één op de vijf
woningen een open haard of houtkachel heeft. Er zijn dus hele volksstammen, die
naast of pal naast zich iemand met een open haard of houtkachel hebben wonen.

Of je daar als buur hinder van ondervindt, hangt van verschillende factoren af. Wordt de open haard of houtkachel alleen zo nu en dan gebruikt of dag in dag uit? Is de schoorsteen in orde? Wordt alleen goed gedroogd hout gestookt of ook sloophout of afval? Wordt bij het aanzetten van de open haard of houtkachel rekening gehouden met eventuele mist of windstil weer? Hoe is je eigen gezondheid? En – zeker niet onbelangrijk – hoe zijn de onderlinge verhoudingen?

Begrip vragen

Om met dat laatste te beginnen, als je goed met je buren kunt opschieten, moet het niet zo moeilijk zijn begrip te vragen voor ondervonden overlast en afspraken te maken over de rook of stank die je huis binnenwaait of buiten zitten onaangenaam maakt. Zijn stokende bewoners niet genegen rekening te houden met de buren, dan kun je hulp van buiten inroepen. Daarbij is het nuttig om vanwege de bewijslast een logboekje bij te houden van data en tijden dat overlast wordt ondervonden.

Wanneer rook gezondheidsklachten oplevert, zou je de GGD kunnen inschakelen. De meeste mensen die overlast ondervinden, schakelen echter de gemeente in. Die kan controleren of het gebruik van de open haard of houtkachel voldoet aan de voorwaarden die zijn gesteld in artikel 7.22 van het Bouwbesluit en de Algemene Plaatselijke Verordening. Daarin staat dat de gemeente kan optreden, wanneer op hinderlijke wijze rook, stank of roet wordt verspreid.

Verantwoordelijkheid

Gemeenten en ook de GGD ontlopen hun verantwoordelijkheid niet, bleek uit onderzoek hiernaar in 2006 van de Rijksuniversiteit Groningen. Meldingen leiden dikwijls tot onderzoek ter plekke, bijvoorbeeld door de milieupolitie of de brandweer die onderzoekt of de schoorsteen in orde is en op de juiste plek staat. De praktijk leert dat vooral houtkachels aanleiding geven tot rookoverlast. Gemeenten geven advies hoe overlast te beperken is en bemiddelen nogal eens tussen buren. Uit het Groningse onderzoek bleek dat tweederde van de klachten (bijna) altijd kon worden opgelost en 20 procent niet. Wanneer dat niet wil lukken, is er vermoedelijk meer aan de hand en is de onderlinge relatie verstoord. Gemeenten kunnen bij aantoonbare overlast een geheel of gedeeltelijk stookverbod opleggen.

Rechter

Lukt het niet via GGD of gemeente om rookoverlast door je buren te beteugelen, dan kun je nog overwegen naar de rechter te stappen. Die kan het stookgedrag toetsen aan artikel 5.37 van het Burgerlijk Wetboek dat verbiedt om op onrechtmatige wijze hinder toe te brengen, zoals door het verspreiden van stank, roet of walm.

Wie hierover meer wil weten, kan op internet alles vinden op de website van het Netwerk Houtrook. Het netwerk merkt een toenemend gebruik van open haarden en houtkachels, wat in sommige situaties het leven van mensen ernstig verziekt. Daarom bepleit de club dat mensen die hout stoken hun verantwoordelijkheid nemen om overlast en gezondheidsproblemen bij omwonenden te voorkomen. En als dat niet gebeurt, moet de overheid gewoon de regels die er zijn beter handhaven, aldus

Ed Brouwer

 

?????Apart dat je als NH blad ook advertenties plaats waar de open haard als milieu vriendelijk wordt neergezet????????