Oslo 98 miljoen gezondheidskosten door houtrook

Oslo 98 miljoen gezondheidskosten door houtrookoslo
In de stad Oslo stoten 75.000 kachels en open haarden jaarlijks 400 ton PM10 per jaar uit. Daarvan zijn 17.000 toestellen in gebruik in de binnenstad, die 90 ton per
jaar uitstoten. De door PM10 veroorzaakte gezondheidseffecten en daaraan gerelateerde kosten voor de volksgezondheid worden in een uitvoerige studie uit 2000 [17] voor de stad Oslo geschat op 245 EUR per kg PM10, ofwel 98 miljoen Euro per jaar voor de hele stad Oslo. Daarvan wordt 22 miljoen Euro alleen in de binnenstad veroorzaakt.

Dan hebben we het nog niet over het veel gevaarlijker fijnstof PM2,5 en <.

Door gebruik van filters kan de luchtkwaliteit voor PM10 met 80% verbeteren.
1 filter kost 500 euro. (2010)

———————————————————————————————————-

A Norwegian study compared DNA damage in human cell lines exposed to woodsmoke and traffic particles

———————————————————————————————————-

 

.