Open haarden, tuinhaarden en vuurkorven een ramp.

De luchttoevoer bij een open vuur in een open haard of in een tuinhaard verloopt chaotisch. smoking-fireplace_1Er is geen sprake van goed geregelde verbrandingszones met een gerichte en gedoseerde toevoer van primaire en secundaire lucht. De luchttoevoer is extreem belangrijk bij de verbranding van de brandstof hout, die verschillende vochtgehaltes heeft, verschilt van houtsoort en daarmee , sterk verschilt van eigenschappen als brandstof, verschillende afmetingen heeft en steeds anders in het vuur wordt gelegd. De condities waaronder de verbranding in een open haard, tuinhaard, vuurkorf of open vuur plaatsvindt zijn doorgaans zeer slecht. Er is doorgaans onvoldoende uitwisseling tussen het houtgas en de verbrandingslucht en sprake van een te korte verblijfstijd van de houtrook in zones waar temperaturen heersen die voldoende hoog zijn. Er ontwijkt dan erg veel onverbrand houtgas met de houtrook waarin zich ook veel onvolledig verbrande verbindingen bevinden. In de houtrook zit ook veel meer houtstof, roet en minerale as dan in de houtrook van een geregelde verbranding in een afgesloten verbrandingsruimte.