Ook de gemeente HELlevoetsluis laat zijn burgers stikken. En het NL is ook niet best.

Ook deze gemeente Hellevoetsluis, die nog Nederlands moet leren (zie hun brief) spreekt ONWAARHEID. Er is wel degelijk positieve jurisprudentie. Bovendien heeft staatssecretaris DIJKSMA bij herhaling bevestigd dat het de TAAK van de gemeente is. Daarnaast bevestigt de staatssecretaris dat Gemeentes het probleem kunnen oplossen door bepalingen op te nemen in de APV en deze bepalingen strikt te handhaven.

 

Van: KCC@hellevoetsluis.nl [mailto:KCC@hellevoetsluis.nl]
Verzonden: maandag 30 januari 2017 12:24
Aan: *****************
Onderwerp: melding *******

 

Beste heer ********,

Met betrekking tot bovengenoemde melding over stankoverlast door open haardvuur van omliggende huizen, kunnen wij u mededelen dat de gemeente hier helaas niets aan kan doen.
Er bestaat reeds jurispudentie van de Hoge Raad over soorgelijke meldingen. Wat u zou kunnen doen is een civielrechtelijke procedure starten tegen de betreffende bewoners.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,

medewerker KlantContactCentrum
Afdeling Publiekszaken
Gemeente Hellevoetsluis

Bezoekadres:
Oostzanddijk 26
3221 AL Hellevoetsluis

Postadres:
Postbus 13
3220 AA Hellevoetsluis

Tel.: 14 0181
gemeente@hellevoetsluis.nl
www.hellevoetsluis.nl
Twitter @gemeenteHsluis

Reacties zijn uitgeschakeld.