Onderzoek en deskundigen deel 2

Schoorsteenbranden per jaar…………..

Schoorsteenrook: slechter dan tabak!

Bomen als brandstof gebruiken leidt tot hogere CO2 uitstoot dan kolencentrales…..

Meting fijnstof snelweg ~ houtkachel

Concentratie fijnstof uren of zelfs dagen vele malen hoger is dan de Nederlandse norm.

DNA schade door houtrook

GRONINGEN – Bewoners van woonboten met houtkachels moeten aangepakt worden. Dat vindt Milieudefensie. Houtkachels zouden voor veel vervuiling zorgen en zeer schadelijk zijn voor de gezondheid.

Houtrook is in de winter de grootste bron van vervuiling in Europa

Houtkachel is schadelijk.

Houtkachel in laboratorium “schoner” dan in praktijk

Rook is altijd gevaarlijk. (VARA KASSA)

Fijnstof filter voor houtkachel….

Geen gevaarlijke stoffen bij brand????????????

Gerookt voedsel gezond of toch niet…

Houtkachel en open haard grootste bronnen fijn stof

De praktijk – Staatsbosbeheer

CBS – Milieuhinder, milieugedrag en milieubesef van personen

Fijnstof van houtrook discussie door deskundigen.

Alles gaat in de kachel en niet alleen in Polen….

Geïmpregneerd hout stoken is dat verboden….

Vuurhaarden, gezellig of gevaarlijk?

Schoorsteenbranden per jaar…………..

Kies voor je longen, stook niet op hout

Bomen als brandstof gebruiken leidt tot hogere CO2 uitstoot dan kolencentrales…..

Aantal houtkachels in Nederland

Onderzoek houtrook naast woonwijk

http://houtrook.nl/?p=5153&preview=true

https://www.ecn.nl/nl/nieuws/newsletter-nl/2010/juni-2010/houtkachel-blijkt-fijnstofbron/

Normen voor fijnstof niet geschikt voor houtrook.

Houtstoken en geuroverlast RIVM

Harm Oving: Houtkachels en open haarden zijn bron van fijnstof

Harm Oving is wetenschapsjournalist en vertelt over houtstoken.

De houtkachel stoker is een stille killer van zijn buurtgenoten

Stop ‘moorden’ met houtkachels

Zelfs je rietendak wordt aangetast door houtrook.