Nederland

ecnECN Schoorl

ECN Rapport link 2 Houtstook draagt bij aan fijnstofbelasting van woonwijken

Gerard Kos (ECN) heeft zelf al 20 jaar een houtkachel, maar hij stookt slechts sporadisch en alleen bij weersomstandigheden waarbij de pluim geen overlast kan veroorzaken. Het viel hem op dat hij steeds vaker de geur van houtrook waarnam als hij door woonwijken liep. De onderzoeker van de unit Biomassa, Kolen & Milieuonderzoek van ECN onderzocht in opdracht van VROM in welke mate houtkachels lokaal een bijdrage leveren aan de uitstoot van fijnstof.

——————————————————————————————————————-

overheidEmissieregistratie uitstoot houtrook

Uitstoot verkeer veel lager dan uitstoot van fijnstof uit houtrook.
——————————————————————————————————————–

Milieu Defensie Groningen

PDF Geen wonder, houtrook bevat vele gifstoffen. Een behoorlijke hoeveelheid fijn stof komt zo in de tuin en de kamers van de buren terecht.

—————————————————————————————————————-

Human health indicators for air pollutants: Stepping along the cause-and-effect pathway 
Mevrouw drs. L.M.J. Geelen, promotie donderdag 10 oktober 2013
Promotores prof. dr. M.A.J. Huijbregts, prof. dr. A.M.J. Ragas

a loes geelenBiografieLoes Geelen (Venray, 1980) studeerde een jaar diergeneeskunde in Gent en ging verdermet Biomedische Gezondheidswetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze verdiepte zich in gewasbeschermingsmiddelen en vruchtbaarheid bij vrouwen, modellen voor voedselveiligheid en in verspreidings- en blootstellingsmodellen van milieuverontreiniging. Haar promotieonderzoek deed ze naast haar werk als Adviseur milieu & gezondheid voor het Bureau Gezondheid, Milieu & Veiligheid van de GGD’en Brabant/Zeeland (Bureau GMV).

Veel vervuilende stoffen blijven per stuk onder de norm, maar zijn ze samen niet gevaarlijk? In Nederland sterven jaarlijks 2000 mensen door fijnstof. Dat is meer dan door verkeersongelukken. Met zijn allen gaan we in Nederland gemiddeld twee jaar eerder dood door luchtvervuiling. 99,9 procent van de verloren levensjaren door luchtver vuiling komt op conto van fijnstof, constateert Geelen.

Geelen presenteert haar onderzoek op Health Impact Assessment 2013 in Geneve van 2-4 oktober

Human health indicators for air pollutants: Stepping along the cause-and-effect pathway (Promotie)

Donderdag 10 oktober 2013 Tijd10:30

Locatie Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Promovendus mevrouw drs. L.M.J. Geelen

Promotors prof. dr. M.A.J. Huijbregts, prof. dr. A.M.J. Ragas

Titel promotie Human health indicators for air pollutants: Stepping along the cause-and-effect pathway

Beschrijving
Luchtvervuiling opgeteld: fijnstof is geen gezonde zaak. Niet kankerverwekkende stoffen in de lucht maar fijnstof zorgt voor de meeste slachtoffers. Medisch milieukundige Loes Geelen ontwikkelde een nieuwe manier om de gevaren van milieuvervuiling te bepalen: het werkt beter om verloren levensjaren bij elkaar te tellen, dan te kijken of de milieunormen voor individuele stoffen worden gehaald. Deze aanpak kan helpen bij inspraak en beleidskeuzes.Geelen presenteert haar resultaten op het internationale congres Health Impact Assessment 2013 in Geneve van 2-4 oktober.
Wetenschapscommunicatie
E-mail media@ru.nl
Telefoon(024) 361 60 00

—————————————————————————————————————

CBS – Milieuhinder, milieugedrag en milieubesef van personen

Cijfers van het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek uit 2011, waaruit blijkt dat de hinder van houtrook hoger is dan de hinder van verkeer en industrie samen.

cbs-logo-nl

 

 

——————————————————————————————————————-

Staatssecretaris Milieu v.d De Directeur Klimaat, Lucht en Geluid

Geeft een burger antwoord over houtstoken.

——————————————————————————————————————

defaultReclame Code Commissie : Houtkachel mag niet milieu vriendelijk worden genoemd.

——————————————————————————————————————

9

 

 

RIVM Beter de houtkachel uit bij smog dan het verkeer stilleggen……………

——————————————————————————————————————

Kenniscentrum InfoMilrijkswaterstaat_logo

Elementair koolstof kent als eigenschap dat ze het volledige spectrum aan zonlicht kan absorberen, wat het broeikaseffect versterkt.

Volgens Amerikaans onderzoek heeft roet als broeikasgas een beduidend sterker effect dan CO2

——————————————————————————————————————-

cbs-logo-nl

 

CBS – Milieuhinder, milieugedrag en milieubesef van personen
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek grafiek;

Perioden                                                    2000 t/m 2011
Verkeer                                              7 7 7 6 7 6 7 5 5 3 4
Industrie                                             10 9 9 9 8 8 8 6 6 5 5
Landbouw                                       11 10 12 11 11 10 10 9 8 8 9
Open haarden en/of allesbranders 9 8 11 11 11 12 12 11 11 11 10
—————————————————————————————————–

ggd

GGD Gelre-Ijssel erkent stress door houtrook als ziekteverschijnsel.

GGD Groningen “Schone rook bestaat niet”

GGD Zuid-Holland Zuid “binnenshuis is de lucht verontreinigd”

 

————————————————————————————————————-

foto-gerard-hoek_220Gerard Hoek is in 1986 afgestudeerd in de Milieuhygiene aan de Landbouw Universiteit Wageningen. Hij promoveerde in 1992 op het proefschrift “Acute effects of ambient air pollution episodes on respiratory health in children”. Daarna is hij als postdoc aangesteld bij de vakgroep Gezondheidsleer van de Landbouwuniversiteit op onderzoek naar acute effecten van vooral buitenluchtverontreiniging. In 1995/96 heeft met een NWO beurs een jaar bij de Harvard School of Public Health in Boston gewerkt.

Sinds 2000 is hij werkzaam bij het Institute for Risk Assessment Sciences van de universiteit Utrecht, eerst als postdoc, sinds 2005 als universitair docent. In 2011 is hij tot universitair hoofddocent milieu-epidemiologie benoemd. Gerard Hoek doet onderzoek en geeft onderwijs in de milieu-epidemiologie. In het onderzoek ligt de nadruk op het karakteriseren van blootstelling aan en gezondheidseffecten van luchtverontreiniging.
Fijnstof door Gerard Hoek (PDF)

——————————————————————————————————————

hans EHans Erbrink • dr at KEMA Nederland

Naast de gezondheidsbezwaren, is houtstook ook al nummer 1 voor geurhinder.
000e33aAl die kachels en haarden blijven nu teveel onder de radar van het beleid.
Er wordt nagedacht over milieuzones voor verkeer in binnensteden. Die kosten miljoenen, maar misschien is het handiger wat aan die houtstook te doen.
In diverse landen (Belgie, Duitsland, VS) is al meer aandacht voor de houtstook problematiek en is al een aantal maatregelen in gang gezet (bv. verbod op houtstook bij problematisch weer).