Minder BBQ = minder fijnstof en kankergevallen…….BBQ doe je op gas en niet op hout!!

DEN HAAG – Hagenaars moeten minder gaan barbecueën en het liefst geen houtkachels meer stoken. Dat moet ertoe leiden dat de luchtverontreiniging in de stad afneemt, schrijft de Haagse wethouder Tom de Bruijn (D66, milieu) aan de gemeenteraad.
Ervoor zorgen dat Hagenaars minder gaan barbecueën en de houtkachel opporren, zijn enkele maatregelen waarmee de gemeente in de toekomst de luchtvervuiling in de stad nog verder wil terugdringen.

Uit het actieplan Luchtkwaliteit dat wethouder De Bruijn maandag aan de gemeenteraad heeft gestuurd blijkt dat Den Haag nog dit jaar voldoet aan de Europese normen voor fijnstof en stikstofdioxide. Maar het moet nog beter, vindt hij.

‘Schone lucht maakt de stad prettiger’

Daarom trekt De Bruijn zes miljoen euro uit om de lucht nog schoner te krijgen. ‘Schone lucht maakt de stad prettiger om te wonen, te werken, te wandelen, te fietsen en buiten te spelen’, schrijft hij in de nota.

Afgelopen voorjaar was er een stadsgesprek met betrokkenen. Op basis daarvan heeft de wethouder gekozen voor een aantal maatregelen:

– Er komt een nieuwe sloopregeling om meer vieze auto’s van de weg te krijgen
– De gemeente wil afspraken maken met de transportsector over het gebruik van schonere voertuigen bij de stadsdistributie. Nieuwe bussen in de stad moeten ook schoner zijn.
– Den Haag gaat het elektrisch vervoer stimuleren en richt zich daarbij op taxi’s, grotere werkgevers, koeriers en pizzabezorgers.
– ‘De bijdrage van houtstook en barbecueën aan de luchtverontreiniging neemt de komende jaren eerder toe dan af en wordt relatief steeds belangrijker’, aldus de wethouder. Daarom komt er een voorlichtingscampagne om houtstook te voorkomen of schoner te maken.
– Er wordt een aantal maatregelen genomen om de gezondheid van kwetsbare groepen te verbeteren. Ongeveer tachtig scholen of bejaardenhuizen bij drukke wegen krijgen advies op maat om de blootstelling aan luchtvervuiling te verminderen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het aanbrengen van extra luchtfilters of de verplaatsing van een ventilatiesysteem.

1 Reacties.

  1. Eindelijk een wethouder, die uit de kast durft te komen.
    Zelden of nooit waagt een bestuurder het om aan de “houtkachel” te komen. Zij branden hun handen liever niet. En de stokers konden gewoon lekker hun gang gaan. Het maakt hen niets uit dat de buren aan hun rook ten onder gaan. Vaak is het ook onbekendheid met de gevaren die het stoken van hout in een houtkachel, vuurkorf of barbecue met zich meebrengt.

    Voor hen die het nog niet weten: “Houtrook bevat verschillende voor de gezondheid gevaarlijke stoffen, waaronder het kankerverwekkende fijnstof PM2.5”. Volgens de overheidwebsite emissiregistratie.nl zelfs meer fijnstof PM2.5 dan het verkeer voortbrengt.
    Het verkeer wordt steeds schoner. Hout wordt steeds meer gestookt. Waarom doet niemand daar iets aan? Jawel, eindelijk: wethouder de Bruijn van D66 in Den Haag. Laten velen hem volgen.