Milieu Centraal

Milieu Centraal maakt zich zorgen over het groeiend aantal houtkachels in Nederland. Er zijn geen richtlijnen voor het gebruik van houtkachels en de bijbehorende rookvorming, en er is weinig bekend over de milieu- en gezondheidsrisico’s.

“Voor het milieu is een toename van houtkachels en open haarden in woonwijken niet gewenst. Het leidt tot geuroverlast en meer fijn stof in de lucht. Fijnstof is schadelijk voor de gezondheid.”

“Dat hout een duurzame brandstof is, betekent niet dat hout stoken zonder meer milieuvriendelijk is. Voor de productie en het transport van hout is bijvoorbeeld wel fossiele brandstof gebruikt (onbekend hoeveel). Bovendien ontstaat er bij houtverbranding gemakkelijk luchtvervuiling, van fijnstof, kankerverwekkende koolwaterstoffen (PAK’s), koolmonoxide en zware metalen.”

Lees meer over de schadelijke effecten van houtstoken op de website van Milieu Centraal.