Luchtvervuiling maakt dom & Fijnstof verhoogt risico hartziekte

medisch contact

Website voor artsen

Publicatie Nr. 08 – 24 februari 2012
Jaargang 2012
Rubriek Wetenschap
Auteur Lily Kessel
Pagina’s 469

Luchtvervuiling is nog schadelijker dan we altijd al dachten. Dat blijkt uit drie verschillende onderzoeken gepubliceerd in Archives of Internal Medicine en JAMA.

Zo versnelt langdurige blootstelling aan fijnstof de cognitieve achteruitgang. In Archives of Internal Medicine publiceren Jennifer Weuve e.a. onderzoek onder bijna 20.000 vrouwen tussen 70 en 81 jaar dat laat zien dat de mate van achteruitgang door blootstelling aan fijnstof vergelijkbaar is met de ‘natuurlijke’ achteruitgang over een periode van 2 jaar. De gemeten concentratie fijnstof in de lucht was een ‘normale’ waarde, die binnen de gangbare normen viel.

p1040316-ik-vuurtje-stokenOok verhoogt fijnstof het risico op een beroerte. Gregory Wellenius en medewerkers tonen in dezelfde editie van Archives of Internal Medicine aan dat er binnen 12 tot 14 uur na blootstelling aan een verhoogde concentratie fijnstof een toegenomen risico op een CVA bestaat. Op dagen met een matige luchtkwaliteit (concentratie fijnstof 15-40 µg/m3) is het risico met 34 procent verhoogd ten opzichte van dagen met een goede luchtkwaliteit (<15 µg/m3). Ook in deze studie bleven de gemeten waarden van fijnstof binnen de vastgelegde normen.

Ten slotte onderzochten Hazrije Mustafić en collega’s de beschikbare literatuur op het effect van luchtvervuiling op een myocardinfarct. Ze vonden, zo publiceren ze in JAMA, een risicoverhoging van 0,6 tot 4,5 procent. Dit risico bleek af te hangen van het soort schadelijke stof: koolstofmonoxide, stikstofdioxide, zwaveldioxide of fijnstof.

Ze geven toe dat het verband tussen luchtverontreiniging en myocardinfarct klein is, zeker vergeleken met andere risicofactoren. Maar ondanks het lage individuele risico, vinden ze het risico op populatieniveau aanzienlijk, zeker omdat een groot deel van de bevolking wordt blootgesteld aan luchtvervuiling.

Lily Kessel

————————————————————————————————————–

medisch contact

Website voor artsen

22 januari 2014
Fijnstof verhoogt risico hartziekte

Langdurig blootstelling aan fijnstof leidt tot een verhoging van het risico op hart- en vaatziekten. Dat blijkt uit onderzoek onder leiding van o.a. Annette Peters en Bert Brunekreef van de Universiteit van Utrecht dat is gepubliceerd op de site van BMJ.

De nieuwe studie includeerde 11 cohortonderzoeken uit vijf landen en omvatte meer dan 100.000 mensen die niet bekend waren met hart- en vaatziekten en die vanaf 1997 over een periode van gemiddeld 11,5 jaar werden gevolgd. imagesMet behulp van mathematische modellen werd een schatting gemaakt van de fijnstofconcentraties in hun omgeving. In totaal kregen ruim 5100 mensen een coronaire aandoening. Uit de analyse bleek dat een gemiddelde jaarlijkse toename met 5 μg/m3 van deeltjes met doorsnede van kleiner of gelijk aan 2,5 micrometer het risico op een coronaire aandoening met 13 procent verhoogde. Een toename met 10 μg/m3 van deeltjes met een diameter kleiner of gelijk aan 10 micrometer verhoogde dat risico met 12 procent.

De EU houdt momenteel voor fijnstof met een diameter van 2,5 micrometer een toegestane limiet aan van minder dan 25 µg/m3. Wat overigens veel hoger is dan in bijvoorbeeld de VS. Daar geldt: 12 µg/m3. De onderzoekers wijzen er met nadruk op dat de verbanden die ze vonden gelden voor concentraties onder de huidige Europese limiet. Ze zeggen ook dat de mortaliteit die het gevolg is van fijnstof waarschijnlijk wordt onderschat. Eerder onderzoek in Beijing vond ook al een verband tussen fijnstof en hart- en vaatziekten. Jaarlijks zijn naar schatting wereldwijd 3,2 miljoen sterfgevallen te wijten aan fijnstof.

Henk Maassen