Luchtkwaliteit in Deense woonwijk slechter.(Nederlandse vertaling)

deenIn een recente studie van het DCE – het Nationaal Centrum voor Milieu en Energie in Aarhus Denemarken – wordt aangetoond, dat de luchtvervuiling in een gewone woonwijk in de winter groter is dan in een van de drukste straten in het spitsuur in Kopenhagen.
Via deze link komt u bij een artikel over dit onderzoek, een publicatie in Extra Bladet: BRON http://ekstrabladet.dk/kup/sundhed/article1648955.ece en hieronder een vertaling daarvan naar het Nederlands.
EXTRA BLADET Denemarken – 31 oktober 2011 – Ritzau Coup!
Houtkachels geven meer vervuiling dan het verkeer.
Luchtvervuiling in woonwijken met giftige stoffen kan veel hoger zijn dan in het centrum van Kopenhagen.
Bij de foto van Colourbox: De Denen houden van een knusse houtkachel, doch het kan een drastische invloed hebben op de luchtkwaliteit.
Feiten omtrent de Deense houtkachels:
  • De Denen hebben 750.000 houtkachels of open haarden in hun woningen
  • Deze zorgen samen met de houtgestookte boilers voor 70% van de schadelijke stoffen die in Denemarken worden uitgestoten. In vergelijking: het verkeer zorgt voor 16% van de schadelijke uitstoot.
  • Het Ministerie van Milieu is zojuist een campagne gestart om de Denen te leren hoe zij op de juiste wijze dienen te gebruiken, aangezien de meeste vervuiling wordt veroorzaakt door verkeerde verbranding.
  • De schadelijke stoffen van het gebruik van houtkachels veroorzaken naar schatting 200 te vermijden doden en ongeveer 160 ziekenhuisopnames.
Rook van houtkachels is in het bijzonder problematisch omdat de vervuiling zo dichtbij andermans huis plaatsvindt en van lage schoorstenen. De lucht in een doorsnee woonwijk met veel houtkachels bevat drie keer meer kankerverwekkende fijnstofdeeltjes dan de lucht zou bevatten langs drukke wegen met veel auto’s.
Dit komt naar voren uit een nieuwe studie van het DCE – het Nationaal Centrum voor Milieu en Energie van de Universiteit van Aarhus (voorheen DMU).
Onderzoekers hebben een vergelijk gemaakt tussen de concentraties van schadelijke PAH’s bij de drukke HC Andersens Boulevard in Kopenhagen in het midden van een gewone woonwijk in Jyllinge Zealand.
De cijfers onthullen dat wonen in woonwijken met veel houtkachels aanzienlijk ongezonder blijkt te zijn dat tijdens de spitsuren in Kopenhagen, terwijl daar juist veel aandacht is voor de gezondheid.
Toen wetenschappers 5 jaar geleden op de hoogte waren van de schadelijke effecten van 750.000 houtkachels in het land, communiceerde de overheid dat de uitstoot van houtkachels in woonwijken gelijk op ging met de drukste straten in Kopenhagen.
Thans blijkt dat de verontreiniging door de kankerverwekkende benzo (a) pyrene in woonwijken drie keer hoger is dan voorheen werd gerapporteerd.
Het verschil is ontstaan, aldus de Senior-Onderzoeker Thomas Ellermann van het Nationale Centrum van Milieu en Energie, doordat de vervuiling door het verkeer aanzienlijk is afgenomen.
– De uitleg die werd gegeven is, dat nu voor het eerst, nuttige metingen over uitstoot van houtrook over een vol jaar zijn gedaan, zei hij.
Thomas Ellermann benadrukt dat de bevindingen nog altijd onder de EU limieten blijven.
maar de nieuwe bevindingen geven aan, dat de focus van luchtmetingen bij woningen gewijzigd moet worden van drukke wegen naar de woonwijken waar de mensen wonen met hun kinderen.
– In de huidige monitoring worden PAH’s alleen gemeten op één meetstation. Echter afhankelijk van the PAH niveaus elders in het land is het wellicht noodzakelijk om 4 tot 7 meetstations te bouwen.
EU Richtlijnen maken het ook mogelijk de vaak kostbare metingen te vervangen door computermodellen of andere simpele methodes, zei hij.
Stank woonwijken