Longfonds wil overlast door houtrook aanpakken.

Almere jamaicastraat voorBRON:Longfonds wil overlast door houtrook oanpakken
16 jul 2016 – 16:35 0 reaksjes Frysk
Der binne yn Nederlân mei-inoar sa’n ien miljoen iepen hurden en houtkachels…..
Der binne yn Nederlân mei-inoar sa’n ien miljoen iepen hurden en houtkachels….. 

 
Subsidies op pelletkachels stopzetten, een stookverbod bij windstil weer, houtrookvrije woonwijken met huizen zonder rookkanaal en stoken op hout ontmoedigen. Het is een greep uit de maatregels die het Longfonds, het eerdere Astma Fonds, doet aan de Nederlandse gemeenten. Het Longfonds reageert daarmee op de motie van Leeuwarden en Amersfoort over de aanpak van overlast door houtrook.

De gemeenten dienden de motie in bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Volgens het Longfonds telt Nederland bijna een miljoen houtkachels en open haarden.

Die zorgen met elkaar volgens het Longfonds voor veel overlast. Ook zijn er mensen die ziek worden van de rook. Het groene imago van stoken op hout is niet terecht, volgens het Longfonds. Volgens het fonds wordt het de hoogste tijd dat gemeenten beleid ontwikkelen om verdere gezondheidsschade door houtrook te voorkomen.

1 Reacties.

  1. M. Lindenbergh

    Reactie gemeente Noord Beveland: U heeft de afgelopen jaren diverse malen handhavingsverzoeken ingediend, betreffen rookoverlast, veroorzaakt door het stookgedrag van uw buren. Een onafhankelijk bureau heeft vastgesteld dat er geen overlast is. (dag van meting windkracht 5 uit het westen haaks op de woning.) De uitstoot van rook kwam nu bij andere woningen terecht en die klagen niet, zodat de gemeente daar niets aan doet. De gemeente zegt: Wij hebben de definitieve afwijzing van uw handhavingsverzoek onderbouwd, ons standpunt in deze blijft ongewijzigd. Er is geen sprake van overtreding van de huidige wet- en regelgeving. Hierbij gaan ze voorbij aan de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam zaaknummer: ROT 15/1633, die een eenmalig onderzoek te gering vindt om daar conclusies aan te verbinden. De rechter adviseert meerdere controles in samenspraak met klager.