(KWF) Kanker Fonds Nederland over houtrook.

Standpunt over luchtverontreiniging

kwf

BRON

15 juni 2016

Luchtverontreiniging

Luchtverontreiniging is de aanwezigheid van stoffen en gassen in de atmosfeer, die schadelijk zijn voor mens of milieu. Belangrijke verontreinigers zijn fijnstof, roet, ozon en zwavel- en stikstofdioxide. Luchtverontreiniging wordt niet alleen veroorzaakt door verkeer, industrie en landbouw, maar ook door bijvoorbeeld open haarden en houtkachels en de natuur zelf. Gezondheidseffecten van luchtverontreiniging variëren van hart- en vaatziekten tot longkanker. Ongeveer 5% van alle longkanker wordt veroorzaakt door luchtverontreiniging*.

Houtrook

Houtrook is een bron van luchtverontreiniging. Het IARC (International Agency for Research on Cancer) classificeert houtrook als ‘waarschijnlijk kankerverwekkend voor mensen’. Deze classificatie zegt alleen iets over het beschikbare bewijs voor het feit dat een stof kankerverwekkend is. De bewijsvoering voor houtrook is minder eenduidig dan voor bijvoorbeeld alcohol en tabaksrook. Daarnaast zegt de classificering niets over de mate waarin de stof bijdraagt aan (het ontstaan van) kanker. Het is niet duidelijk hoeveel kankergevallen veroorzaakt worden door houtrook.

(wij van houtrook.nl kennen veel gevallen van kanker in een wijk waar veel hout gestookt wordt)
Omdat er vaak van alles in de kachel wordt verbrand komen er extra kankerverwekkende stoffen in het milieu!!!

 
Wel is bekend dat houtrook kan leiden tot andere gezondheidsklachten, vooral bij bepaalde kwetsbare groepen. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar het RIVM en het Longfonds.

Wat doet KWF?

Studies op dit gebied monitoren wij uiteraard. Indien nationale en internationale experts tot een significant ander inzicht komen, passen wij uiteraard ons standpunt aan (en daarmee ook onze focus in activiteiten).

Meer informatie?

Het RIVM over de luchtkwaliteit in Nederland:
Persbericht en het advies van het Longfonds over Houtrook:
https://www.longfonds.nl/nieuws/ggd-waarschuwt-voor-ongezonde-rook-uit-houtkachels
* Maas, R., Fischer, P., Wesseling, J. et al. Luchtkwaliteit en gezondheidswinst. Rijksinstituut voor Volksgezondheid & Milieu (RIVM), 23 april 2015. Te raadplegen via: http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Uitgaven/Milieu_Leefomgeving/Gezondheidswinst_door_schonere_lucht.