Kunstgras paniek <> open haard geen probleem

kunstgras

Deze korrels bevatten hoge concentraties aan PAK’S, o.a Benzo-a-Pyreen, dit is een reprotoxische en kankerverwekkende stof. Houtrook bevat ook hoge concentraties aan PAK’s, BaP en fijnstof PM2.5 en de hieraan gerelateerde stankoverlast en schadelijke gezondheids effecten!

 

 

Reacties zijn uitgeschakeld.