KRO De Monitor . Houtstoken de grootste vervuiler in woonkijken.

De Kerstdagen komen eraan dus de open haard kan weer aan. Maar erg milieuvriendelijk en gezond is het niet. Houtkachels stoten namelijk bijna net zoveel fijnstof uit als al het wegverkeer in Nederland, blijkt uit cijfers van emissieregistratie.nl. Mensen die overlast ervaren door houtrook worden dan ook onvoldoende beschermd, blijkt uit een enquête die we voor ons dossier Rookoverlast deden onder 25 GGD’en in Nederland. Meer maatregelen door de overheid zijn daarom geboden, aldus alle GGD’en in Nederland.

Nu de dagen korter worden en de temperaturen dalen, ontsteken steeds meer huishoudens de open haard. Ongeveer 20% van de Nederlandse huishoudens bezit een met hout gestookte installatie. Maar daarmee halen we niet alleen de gezelligheid in huis, ook de autosnelweg. Uit cijfers van de website emissieregistratie.nl blijkt namelijk dat alle houtkachels tezamen goed zijn voor bijna net zoveel fijnstof als al het wegverkeer in Nederland.

Rookhout_Graphic PM2.jpg

Hoe schadelijk is dat eigenlijk voor onze gezondheid? Afgelopen voorjaar deden de GGD in Noord-Nederland onderzoek bij tien gezinnen met ernstige klachten over houtrook van hun buren. Bij acht van de tien gezinnen was de hoeveelheid fijnstof veel te hoog. Soms wel tien keer hoger dan de norm die de Wereldgezondheidsorganisatie adviseert. En dat kan gezondheidrisicio’s met zich meebrengen.

Houtkachels stoten bijna net zoveel fijnstof uit als al het wegverkeer in Nederland

Mensen die overlast ervaren door houtrook worden dan ook onvoldoende beschermd, blijkt uit een enquête onder alle 25 GGD’en in Nederlanduitgevoerd door De Monitor. Één op de tien Nederlanders ervaart hinder van buren die een houtkachel of open haard stoken, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Alle GGD’en in Nederland pleiten daarom voor meer maatregelen, zoals het vastleggen van een luchtkwaliteitsnorm, het stellen van strengere eisen aan houtkachels of het aanwijzen van houtstookvrije buurten.

Enquete_een.jpg

We legden de enquêteresultaten voor aan staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu, maar zij stelt dat de gemeenten aan zet zijn: ‘Omdat bij deze problematiek plaatselijk grote verschillen bestaan, ben ik voorstander van de huidige lokale aanpak. Gemeenten kunnen nu op basis van het landelijke Bouwbesluit zelf optreden tegen houtrookoverlast.’

Gemeenten kunnen echter vooralsnog weinig doen voor mensen die overlast door houtrook ervaren. ‘Als de schoorsteen van de stoker de juiste lengte heeft en op de juiste plek staat, dan voldoet het aan het bouwbesluit en kan je als gemeente verder niets meer doen. Terwijl de buren wel degelijk hinder ondervinden van de rook,’ aldus Isabelle Diks, wethouder duurzame ontwikkeling in Leeuwarden namens de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). De VNGgaat de staatssecretaris daarom alsnog vragen om een handhaafbare beoordelingsmethoden. ‘Gemeenten hebben meer handvatten nodig en die moeten van het Rijk komen.’

Moeten er meer maatregelen komen om overlast door hout stoken tegen te gaan? Kijk naar onze uitzending over rookoverlast .

Dit artikel is geschreven door

Anne de Blok

Redacteur

anne.deblok@kro-ncrv.nl