Kort samengevat lijkt het evident dat houtrook kankerverwekkend is.

Houtverbranding geeft aanleiding tot een hele reeks PAK* (waaronder benzo(a)pyreen). Onder ‘regelgeving’ in het hoofdstuk PAK van ons jaarrapport (p 153 en volgende)  vind je de cijfers waarmee de WGO het extra kankerrisico bij een levenslange blootstelling aan een bepaalde … Meer lezen over Kort samengevat lijkt het evident dat houtrook kankerverwekkend is.