Kort samengevat lijkt het evident dat houtrook kankerverwekkend is.

11058426_825546430871230_6523038216364075300_oHoutverbranding geeft aanleiding tot een hele reeks PAK* (waaronder benzo(a)pyreen). Onder ‘regelgeving’ in het hoofdstuk PAK van ons jaarrapport (p 153 en volgende)  vind je de cijfers waarmee de WGO het extra kankerrisico bij een levenslange blootstelling aan een bepaalde hoeveelheid PAK berekend.

  • *Korrels in kunstgras bevatten mogelijk PAK’s (dan is er wel paniek)

BRON:

vl

 

 

 

 

220px-ghs_carcinogen_sign-svgBenzo(a)pyreen (BaP) wordt door het IARC geklasseerd als een groep 1 carcinogeen, wat wil zeggen dat er bewezen is dat de stof kankerverwekkend is. De vraag waar men misschien mee worstelt is de manier waarop BaP het lichaam binnenkomt, meer bepaald, via inademen of via voedsel. Voor beide wegen zijn er echter wel bewijzen van het carcinogeen effect (zie oa https://en.wikipedia.org/wiki/Benzo(a)pyrene ).

 

Een bijkomende vraag is natuurlijk hoe groot het effect is. Daarvoor gebruiken we dus in onze rapporten de relatie van het WHO, dat zijn specifiek cijfers voor BaP in lucht. (bv. 1,2 ng/m3 BaP geeft bij levenslange blootstelling een extra kankerrisico van 1/10.000). Tot slot zal de manier van stoken ook effect hebben op de hoeveelheid geproduceerde PAK (waarbij perfect stoken met het zuiverste droge hout in de beste kachels natuurlijk minder PAK zal vormen dan nat, vervuild hout stoken in een oude kachel die te weinig lucht krijgt).
Kort samengevat lijkt het evident dat houtrook kankerverwekkend is. Enkel over de grootte van het effect kan er twijfel zijn.

Bij opzoekwerk stootten we daarbij ook op dit zeer interessante document van het IARC gestoten https://www.iarc.fr/en/publications/books/sp161/AirPollutionandCancer161.pdf

20161205_153627-_resizeHoofdstuk 6 daarvan gaat specifiek over biomass fuels en beschrijft tal van studies waarbij er heel veel zijn die een verhoogd risico op kanker vinden. In de conclusie staat dan:
Although further studies are needed, available data suggest that exposure to biomass fuel smoke increases the risk of lungcancer as well as other types of cancer.