Klacht overlast houtrook melden

Waarom is het belangrijk om uw klachten over houtrook te melden?

Het is bekend dat meer dan 12% van de Nederlandse bevolking last heeft van de stank van het stoken van hout. Slechts een beperkt aantal mensen meldt zich over de hinder die zij ervaren. Men vindt het al gauw te veel moeite. Het is echter belangrijk dat zoveel mogelijk mensen hun klachten melden. Dat kan rechtstreeks bij de gemeente eventueel met een verzoek tot handhaving. Meestal kunt u op de website van de gemeente lezen hoe u een klacht kan indienen. U kunt het ook digitaal melden via de stichting Milieuklachten en via de provincie. De provincie stuurt de klacht ook door naar de gemeente. Zie hieronder de adressen. De regionale GGD heeft een adviesfunctie. Als extra uw klachten aldaar deponeren is absoluut zinvol.

Hoe vaak mag u een klacht indienen en wat is een logboek?

U kunt zo vaak een klacht indienen als u wilt. Het is juist belangrijk om elke keer als u last van stank heeft dit te melden, bij voorkeur digitaal. Deze gegevens worden gebruikt door instanties om geuroverlast inzichtelijk te maken. Voor u zelf is het belangrijk een logboek bij te houden. Hierin houdt u bij op welke data u stankoverlast heeft ervaren, hoe lang dit duurde en hoe erg de stank was. Schrijf er bij wat de weersomstandigheden waren (mist, windstil). Doe dit langere tijd. Deze informatie kan als bewijslast dienen wanneer uw klacht bij de Gemeente in behandeling wordt genomen of wanneer hier een vervolg op komt. Hoer meer informatie u heeft, hoe sterker u staat. denk ook aan foto’s of filmpjes die het probleem kunnen illustreren.

Waar kunt uw klacht melden?

Volg ons of kom in contact met gedupeerden door houtrook. U bent niet de enige die uitgerookt wordt!!!!!
close