Houtstook reacties Vereniging Eigen Huis

Lang was houtrook onbespreekbaar bij Vereniging Eigen Huis, maar door de vele reactie van lezers wordt er eindelijk eens aandacht aan besteed. Het romantische beeld wat bij houtstoken hoort wordt nu eens de waarheid belicht dat veel bewoners last hebben van de rook. Nu nog het besef dat houtrook giftiger is dan tabaksrook. En dan praten we nog niet over de stokers die alles in hun kachel gooien.
Houtrook.nl volgt VEH op de voet. Wordt vervolgd……………

Het onderwerp houtstook en -rook werd in het  januari nummer veelvuldig genoemd; in de column van Rob Mulder, de column van Evert Nieuwenhuis en in de lezersreactie van Ko van den Boom uit Dreumelen. De combinatie met het artikel over ventileren zorgde ervoor dat veel lezers ons mailden over dit onderwerp. Hieronder vindt u een bloemlezing van de meest in het oog springende reacties.

 

 

 

 

 

Bert …. uit Den Haag beaamt dat ventileren belangrijk is, maar vindt dat de reactie van Ko v…….. over houtrook de spijker op zijn kop slaat. Hij geeft aan dat balansventilatie met de stankoverlast van houtstook een ramp is en vraagt de vereniging of wij ons hier sterk voor kunnen maken. 

Kees …. uit Leiden schrijft dat zijn gezin meerdere keren is ontwaakt, ‘stinkend als een gerookte bokking’ en met een scherpe keel van de laaghangende rook uit de hen omringende woningen. Hij geeft aan dat het probleem zich vooral voordoet bij kil en klam weer. Dan wordt er veel gestookt en blijft de rook tussen de woningen hangen.

Oebele …uit Schoorl is verontrust over de manier waarop veel mensen hun houtkachel stoken. Volgens hem heeft het gebruik van verkeerd materiaal en het onjuist toevoeren van lucht een negatief imago van houtkachelstokers tot gevolg bij mensen die prijs stellen op frisse lucht. Over de praktijk van hout stoken in ijzeren kachels en open haarden stelt hij een verhelderende discussie in Eigen Huis Magazine op prijs.

Ook Otto … uit Enschede geeft aan dat het stoken in een kachel of open haard in Duitsland veel beter geregeld is. Daar heeft de schoor­steenveger een officiële status; het goedkeuren van een rookkanaal is het werk van de meester. Verdenius geeft aan dat er in Nederland geen regelgeving is voor welke brandstoffen er verbrand mogen worden in allesbranders. Hij pleit daarom voor een meldpunt, waarbij controleurs de vaste voorraad brandstof moeten keuren.

Evert … reageert:’In een klein land moeten mensen rekening met elkaar houden. Ik zou in dichtbevolkt stedelijk gebied geen houtkachel of open haard adviseren. Ikzelf woon aan een weiland met weinig buren, maar in een column kun je niet alles bespreken. Ook zaken als waar je op een verantwoorde manier hout vandaan haalt of hoe vaak je je schoorsteen moet vegen, blijven onvermeld. Een houtkachel helpt overigens meer tegen klimaatverandering dan verwarming door gas. CO, die bij houtverbranding vrijkomt, komt terug in de kringloop waaraan het decennia, en niet miljoenen jaren, eerder onttrokken is.

Evert vergeet nog dat er meer schadelijke stoffen in het milieu terecht komen. Daarom is houtrook.nl voor een verbod op houtgestookte toestellen in woonwijken. Landhuizen, kastelen, vakantiewoningen en boerderijen die ver van de woonwijk liggen zijn dan vrij om te stoken.
Zie wat er voor chemische stoffen in houtrook aanwezig is.